Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Theo Quyết định, đồng chí Bùi Thị Thu Thanh, sinh ngày 16-11-1981, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trước khi về công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thị Thu Thanh từng có thời gian dài làm việc tại Tạp chí Tuyên giáo. Năm 2021, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập của Tạp chí Tuyên giáo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất