Đồng chí Lê Đức Thọ, Thành viên Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank (trái) và ông Trần Minh Bình, Quyền Tổng Giám đốc Vietinbank.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thống nhất bầu ông Lê Đức Thọ - Thành viên Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Lê Đức Thọ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Ông Lê Đức Thọ sinh ngày 25/7/1970, có trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế. Từ tháng 8/2013 - 4/2014, ông là Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng  4/2014 - 10/2018, ông là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietinbank.

Nghị quyết cũng thôi giao phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị đối với ông Cát Quang Dương.

Cũng trong ngày 31/10, Hội đồng Quản trị VietinBank đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Minh Bình - Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank và quy chế, quy định nội bộ VietinBank.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất