Đồng chí Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Được..

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực công tác, nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục đích chung; phát huy trí tuệ tập thể, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, năm 2019 là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, trong vai trò Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Được phải đặc biệt quan tâm đến sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là quan tâm đến khối cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất