Hậu Giang: Công bố các quyết định công tác cán bộ
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định và hoa cho các cán bộ.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định và hoa cho các cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đồng chí Đoàn Quốc Thật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1-10-2022.

Quyết định đồng chí Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, thôi giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026; điều động về Thị uỷ Long Mỹ công tác, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 1-10-2022.

Quyết định đồng chí Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị uỷ Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2022.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh, một trong ba đột phá chiến lược của Hậu Giang là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tỉnh xác định điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Trung ương là nâng cao năng lực, phẩm chất, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với các cán bộ nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thị xã phát triển để tương xứng với quan điểm “tam thành”, xây dựng thị xã Long Mỹ thành trung tâm kinh tế của tỉnh, phát triển lên tầm cao mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất