Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2018

Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2018

  • 5
  • 2018

Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ chí minh nói về chống chủ nghĩa cá nhân

***

Chỉ dẫn của C.Mác về công tác tổ chức - cán bộ

PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cuộc đấu tranh chống “giặc ở trong lòng”

PGS, TS. Vũ Quang Hiển

Một số điểm nhấn trong Chiến lược cán bộ

Phạm Văn Định

Một số kết quả sau 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ

LÊ THỊ THU HẰNG Phó Vụ trưởng Vụ 4, BTCTƯ

Nhận diện những bất cập, hạn chế qua 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ

XUÂN VINH

Về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

HOÀNG VĂN HIẾU

Cần có những giải pháp đột phá trong công tác cán bộ

TRẦN THIẾT

Xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ trong thời kỳ mới

TS. NGUYỄN NGỌC ÁNH Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Một số vấn đề đặt ra về bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương

BÁ THẮNG

Một số nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong Đảng bộ Quân đội

ThS. Đỗ Anh Vinh Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

Thành ủy Hà Nội : Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty

Vũ Đức Bảo Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Điện Biên

Thanh Xuân

Nghiên cứu - trao đổi

Trách nhiệm bí thư cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nguyễn hòa Văn

Trang Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

NGUYỄN VĂN HIẾU Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Nghị quyết và cuộc sống

Lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới của xứ Thanh

Lê Thị Hiền Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sôi nổi học và làm theo Bác ở Hoài Ân

Bảo Yến

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Nghĩ về yếu tố cạnh tranh trong công tác cán bộ

Bùi Văn Tiếng

Ý kiến đảng viên

Củng cố niềm tin

MAI ANH

Đảng viên phấn đấu tốt

Nhận thấy và nhận được từ anh

TS. Nguyễn Văn Biết

Sinh hoạt đảng

Chẩn bệnh bốc thuốc

Minh Anh

Thông tin công tác xây dựng đảng

Hội nghị trực tuyến xây dựng hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

GIA LƯƠNG

Quốc tế

Một số nét về đánh giá công chức của Nhật Bản

Vĩnh Trọng

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 5/2018

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Mới nhất

Xem nhiều nhất