Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa những khát vọng phát triển
Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp quận, huyện của TP. Hồ Chí Minh trong quá trình lập và hoàn thiện quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đến nay công tác lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia cơ bản đã hoàn thành; hiện có 90/111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt (trong đó có 58/63 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Theo Bộ trưởng, quy hoạch TP. Hồ Chí Minh được lập và hoàn thiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Đó là: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 81/2023/QH15 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt các quy hoạch ngành quốc gia (nhất là các quy hoạch về hạ tầng giao thông, điện, năng lượng, thủy lợi…) và đã được quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những định hướng quan trọng để TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa thành những khát vọng phát triển thông qua quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030.

TP. Hồ Chí Minh chọn kịch bản tăng trưởng 8,5-9%, trong đó giai đoạn 2026-2030 là 9,5-10%. Đây là thách thức rất lớn, trong khi tỷ trọng cơ cấu khu vực công nghiệp và xây dựng còn khiêm tốn, đến năm 2030, chỉ chiếm 26,3-27,3%, tăng không đáng kể so với năm 2020 là 25%. Cần có những đột phá và giải pháp gì để quy hoạch đảm bảo tính khả thi? - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đặt vấn đề

Để giúp TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch có chất lượng cao nhất, Bộ trưởng đề nghị các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia phản biện cho ý kiến về sự phù hợp với Luật Quy hoạch; cho ý kiến về nội dung quy hoạch, lưu ý về vị thế, vai trò của thành phố đối với vùng, quốc gia; xác định các “điểm nghẽn” phát triển và tiềm năng, lợi thế, cơ hội của thành phố trong kỳ quy hoạch.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

“Nội dung quy hoạch đã đủ mạnh, tương xứng với mục tiêu phát triển đầy tham vọng và những vấn đề, thách thức rất lớn mà TP. Hồ Chí Minh phải đối mặt và vượt qua trong thời gian tới hay chưa? Những vấn đề trọng tâm, các khâu đột phá trong thời gian tới là gì? Chọn kịch bản tăng trưởng 8,5-9%, trong đó giai đoạn 2026-2030 là 9,5-10%. Đây là thách thức rất lớn, cần có những đột phá và giải pháp gì để quy hoạch bảo đảm tính khả thi (trong khi tỷ trọng cơ cấu khu vực công nghiệp và xây dựng rất khiêm tốn, đến năm 2030, chỉ chiếm 26,3-27,3%, tăng không đáng kể so với năm 2020 là 25%)”, người đứng đầu Bộ KH-ĐT nêu rõ.

Bộ trưởng lưu ý, TP. Hồ Chí Minh có 2 hồ sơ quy hoạch cùng trình là quy hoạch TP. Hồ Chí Minh và quy hoạch chung xây dựng TP. Hồ Chí Minh. Hai hồ sơ quy hoạch này được thực hiện theo Luật Quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị, nên cần có sự thống nhất về: quy mô dân số, định hướng phân bổ không gian, phân khu chức năng, hệ thống đô thị và nông thôn.

Đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dự họp, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu, công tác quy hoạch có ý nghĩa rất lớn trong việc định hình và xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực nói riêng. Đặc biệt, UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập tổ tư vấn phản biện quy hoạch thành phố gồm những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực; tổ chức các hội thảo xin ý kiến các tỉnh lân cận, tổ tư vấn phản biện và các chuyên gia, nhà khoa học; các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch thành phố. Việc lấy ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan về dự thảo quy hoạch cũng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đã nhận được các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có 20 bộ, cơ quan ngang bộ, 4 tỉnh lân cận, tổ tư vấn phản biện quy hoạch, các sở, ngành, quận, huyện và nhiều tổ chức, cá nhân.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, với những nỗ lực hết mình để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; dự thảo báo cáo quy hoạch thành phố cơ bản bám sát, bảo đảm phù hợp về mặt định hướng trong quy hoạch tổng thể quốc gia; và các văn bản pháp lý về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ; phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh cũng như thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và gần đây nhất là quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại phiên họp thẩm định, thành phố mong muốn nhận được ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ KH-ĐT và các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia phản biện để cùng hoàn thiện hơn nữa hồ sơ quy hoạch thành phố, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất