120 tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì cuộc họp.

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số có 2.216 tác phẩm, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022 (8,6%). Trong đó, có 755 tác phẩm báo in, 549 tác phẩm báo điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 280 tác phẩm phát thanh và 102 tác phẩm ảnh báo chí. Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng đã thành lập Hội đồng Sơ khảo gồm Chủ tịch Hội đồng, 4 Phó Chủ tịch Hội đồng và 56 thành viên là những nhà báo tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm trong việc chấm các giải báo chí. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, từ ngày 17-11-2023 đến ngày 6-12-2023 tất cả 6/6 tiểu ban của Hội đồng Sơ khảo hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng sơ khảo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Sơ khảo thống nhất giới thiệu 120 tác phẩm để chấm chung khảo. Cụ thể, Tiểu ban Báo in 1 (xã luận, bình luận, chuyên luận…) lựa chọn 15 tác phẩm, Tiểu ban Báo in 2 (phóng sự, điều tra, bài phản ánh…) lựa chọn 31 tác phẩm, Tiểu ban Báo điện tử lựa chọn 27 tác phẩm, Tiểu ban Báo hình lựa chọn 26 tác phẩm, Tiểu ban Phát thanh lựa chọn13 tác phẩm, Tiểu ban Ảnh lựa chọn 8 tác phẩm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Thăng An đánh giá các tiểu ban sơ khảo đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm, lựa chọn được các tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu vào chấm chung khảo. Đồng chí lưu ý Ban Tổ chức Giải cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, quảng bá rộng rãi về Giải Búa liềm vàng, có hình thức tuyên truyền, định hướng tốt hơn nữa trong năm sau để các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát chủ đề, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu từ cơ sở để gửi tham dự Giải…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất