Đảng ủy Agribank đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện Kết luận số 01, trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương. Xác định việc thực hiện Kết luận số 01 là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ Khối cụ thể hóa bằng nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng và chất lượng đảng viên hằng năm.

Trong 3 năm (2020-2023), đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng. Đánh giá, ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân, tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã khen thưởng 26 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và 25 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01. Đảng bộ Agribank Chi nhánh Lâm Đồng vinh dự là 1 trong 25 tập thể được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024. 

Đại diện Đảng bộ Agribank Chi nhánh Lâm Đồng (thứ ba từ trái sang) vinh dự nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024.

Đảng ủy Agribank đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V năm 2023

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng (2019 - 2023). Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tiếp nhận 7.970 tác phẩm từ 38/38 đảng ủy trực thuộc; thực hiện tổng hợp, lựa chọn, tổ chức sơ loại; chấm sơ khảo và chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất viết về công tác xây dựng Đảng để trao giải. Số lượng tác phẩm tham dự Giải năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt số lượng tác phẩm tham dự Giải năm 2023 cao gấp gần 3 lần so với năm 2022 và gấp 8 lần so với Giải lần thứ nhất năm 2019; chất lượng tác phẩm được nâng cao, bảo đảm đúng thể lệ; chủ đề, nội dung phản ánh khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối nói riêng, nhất là những vấn đề đang được cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm; các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Đại diện Đảng bộ Agribank, đồng chí Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Tích cực hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương từ mùa giải đầu tiên, trong 5 năm qua, Đảng bộ Agribank luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về số lượng và chất lượng bài tham dự giải. Nhiều tác phẩm của Đảng bộ Agribank đã nhận được sự đánh giá cao từ Ban Tổ chức và Ban Giám khảo các mùa giải trong việc lựa chọn và triển khai các chủ đề, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối và của xã hội như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank nhận giải Nhất đối với  tác phẩm “Dấu ấn mở đường và hành trình đưa Nghị quyết “Tam nông” đi vào cuộc sống.

Ghi nhận đóng góp của các đảng bộ trực thuộc trong quá trình triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, Đảng ủy Khối quyết định tặng Bằng khen cho 5 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu và 2 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc; trao 1 Giải đặc biệt, 2 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 8 Giải Ba và 20 Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Đảng ủy Agribank vinh dự nhận Bằng khen đối với Đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu; 1 giải Nhất đối với  tác phẩm Dấu ấn mở đường và hành trình đưa Nghị quyết “Tam nông” đi vào cuộc sống (3 kỳ) của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và 1 Giải Ba của nhóm tác giả Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank tại Lễ tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng năm 2023.

Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII – năm 2023, Đảng ủy Agribank vinh dự được nhận Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng với tác phẩm “Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh” (4 kỳ).

Tiếp nối thành công từ các mùa Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, với tinh thần quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian tới, Đảng bộ Agribank tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trên cơ sở bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Agribank, có nhiều đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong Khối thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất