Gần 700 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ ngày 18 đến 20-12, tại Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội gần 700 đại biểu từ 30 hội sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; 39 hội sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc Trung ương và 13 hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam; thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, sinh viên Việt Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua ba nội dung chính gồm tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028; và hiệp thương bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Trong khuôn khổ Đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ra mắt Hội đồng tư vấn đồng hành với sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028, triển lãm "Sinh viên Việt Nam-Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất