Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Toàn cảnh tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm.


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Tọa đàm. Dự Tọa đàm có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Quốc phòng và trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân với 1.600 đại biểu. Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay. Tọa đàm được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thống nhất nhận thức, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách, giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.  Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tham luận với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tham luận tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, cuốn sách là một cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Toàn bộ những nội dung thể hiện trong cuốn sách này đã toát lên điều đó. Trong bài viết tổng quát, tên gọi của bài viết này đã thể hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược. Nội dung thứ 3 cho thấy cuốn sách có thể là một cẩm nang, nó thể hiện ở phương châm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Chống chỉ là biện pháp, giải pháp cấp bách trước mắt, còn phòng mới là căn bản, lâu dài.”  PGS, TS, Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đã luận giải sâu sắc, thấu đáo “cái gốc” của tham nhũng, tiêu cực, đó là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Do đó, vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm về kiểm tra, giám sát trong cuốn sách của Tổng Bí thư, Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cho rằng, các tổ chức đảng trong Quân đội cần thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận tọa đàm.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận tại Tọa đàm.

Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Đây là cái “gốc” của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta và phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân. Với tinh thần đó, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là quan điểm chỉ đạo quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh. Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực làm trong sạch nội bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, pháp chế trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan truyền thông, báo chí trong Quân đội cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; lấy cái đẹp, dẹp cái xấu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất