Thư, điện mừng Đại hội XIII và trích nội dung điện mừng của các đảng cộng sản, công nhân
Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng.

A. DANH SÁCH CẬP NHẬT THƯ, ĐIỆN MỪNG ĐẠI HỘI XIII

Trong những ngày vừa qua, Đại hội XIII của Đảng ta tiếp tục nhận được 83 thư, điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế từ các châu lục.

Như vậy, tính đến ngày 26-1, Đại hội XIII đã nhận được 298 thư, điện mừng của 149 đảng, 06 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị, nhân dân, 25 Đoàn ngoại giao, 16 cá nhân từ 92 quốc gia.

I. Thư, điện mừng của các chính đảng và các cơ quan, đảng bộ trực thuộc các chính đảng, trong đó có:

A. 12 thư, điện mừng từ các nước Châu Á và Châu Đại Dương gồm:

1.          Đảng Công nhân Băng-la-đét

2.          Đảng Nur Otan (Ca-dắc-xtan)

3.          Đảng Quyền lực Nhân dân (Hàn Quốc)

4.          Đảng Đoàn kết và Phát triển Mi-an-ma

5.          Đảng Dân chủ Mông Cổ

6.          Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản

7.          Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Xri Lan-ca

8.          Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

9.          Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

10.        Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

11.        Văn phòng Chủ tịch nước Lào

12.        Bộ Công chính và Vận tải Lào

B. 14 thư, điện mừng từ các nước Châu Âu gồm:

1.          Đảng Công nhân Ai-len

2.          Đảng Cộng sản Anh mới

3.          Đảng Cánh tả Bê-la-rút "Thế giới Công bằng"

4.          Đảng Cộng sản Bun-ga-ri

5.          Đảng Lựa chọn thay thế vì sự phục hưng của Bun-ga-ri

6.          Đảng Những người Cộng sản Bun-ga-ri

7.          Đảng Cộng sản tại Đan Mạch

8.          Đảng Cánh tả Đức

9.          Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga

10.        Đảng Cộng sản Nam Tư mới (Séc-bi và Môn-tê-nơ-grô)

11.        Đảng Cộng sản Tây Ban Nha

12.        Liên minh Dân tộc Ga-li-xi-a, Tây Ban Nha

13.        Ban Quốc tế Đảng bộ Mát-xcơ-va, Đảng Cộng sản LB Nga

14.        Đảng bộ Thành phố Xanh Pê-tec-bua của Đảng Cộng sản LB Nga

C. 15 thư, điện mừng từ các nước Châu Mỹ gồm:

1.          Đảng Đoàn kết Ác-hen-ti-na

2.          Đảng Cộng sản Bô-li-vi-a

3.          Đảng Cộng sản Bra-xin

4.          Đảng Cộng sản Chi-lê

5.          Đảng Cộng sản Cô-lôm-bi-a

6.          Đảng Mặt trận Rộng rãi Đô-mi-ni-ca-na

7.          Đảng Thay đổi và cải biến Quốc gia Đô-mi-ni-ca-na

8.          Đảng Cộng sản Lao động Đô-mi-ni-ca-na

9.          Đảng Cộng sản Ê-cu-a-đo

10.        Đảng Cách mạng Thể chế Mê-hi-cô

11.        Đảng Lao động Mê-hi-cô

12.        Đảng Cộng sản Pa-ra-goay

13.        Đảng Mặt trận Rộng lớn Pa-ra-goay

14.        Mặt trận Cánh tả Giải phóng U-ru-goay

15.        Đảng Mặt trận Rộng rãi U-ru-goay

D. 12 thư, điện mừng từ các nước Trung Đông – Châu Phi gồm:

1.          Đảng Cộng sản Ai Cập

2.          Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập

3.          Hạ viện Ai Cập

4.          Đảng Cộng sản I-rắc

5.          Đảng Cộng sản Li-băng

6.          Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội Ma-rốc

7.          Liên minh Chủ nghĩa xã hội của các lực lượng bình dân Ma-rốc

8.          Đảng Cộng sản Nam Phi

9.          Đảng Đại hội Dân tộc Phi (Nam Phi)

10.        Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (Nam-mi-bi-a)

11.        Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin

12.        Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a

II. 2 điện mừng của các tổ chức quốc tế gồm:

1.          Hội nghị Thường trực các đảng chính trị Mỹ La tinh và Ca-ri-bê (COPPPAL)

2.          Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới”

III. 17 thư, điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân gồm:

1.          Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam

2.          Công đoàn Liên minh giai cấp Bra-xin

3.          Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc

4.          Ủy ban Liên lạc các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội (Hoa Kỳ)

5.          Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

6.          Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga tại Việt Nam

7.          Phòng Thương mại và Công nghiệp Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam

8.          Đoàn Thanh niên Cộng sản Tây Ban Nha

9.          Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Vê-nê-xu-ê-la

10.        Liên hiệp Phụ nữ quốc gia Vê-nê-xu-ê-la

11.        Nhà Hữu nghị Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam

12.        Phòng Thương mại Vê-nê-xu-ê-la - Việt Nam

13.        Văn phòng Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la phụ trách vấn đề phụ nữ

14.        Hội Chữ thập đỏ Xin-ga-po

15.        Quỹ Quốc tế Xin-ga-po

16.        Hội Đoàn kết Xri Lan-ca - Việt Nam

17.        Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới

IV. 10 thư, điện mừng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam gồm:

Các Đại sứ quán: Ăng-gô-la, Chi-lê, Ha-i-ti, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nhà nước Pa-le-xtin, Pa-na-ma, Trung Quốc, U-ru-goay, Vê-nê-xu-ê-la.

V. 1 thư, điện mừng của các cá nhân gồm:

1.          Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas)

B. TRÍCH NỘI DUNG ĐIỆN MỪNG CỦA MỘT SỐ ĐẢNG CỘNG SẢN, CÔNG NHÂN

Các điện chúc mừng gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam đều cùng chung một thông điệp, đó là thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc thành công tới Đại hội.

1. Điện mừng của Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đoạn viết :

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong đã trải qua thử thách của dân tộc Việt Nam, là tấm gương quên mình trong cuộc đấu tranh giành tự do cho dân tộc và vì tương lai xã hội chủ nghĩa. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, tiếp tục duy trì là lực lượng lãnh đạo và định hướng xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước vững bước đi theo con đường sáng tạo, đạt được những thành tựu rực rỡ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới và đạt được uy tín cao trên trường quốc tế.

2. Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp có đoạn viết:

Đối với chúng tôi, Việt Nam luôn là tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới hiện nay. Trong suốt 100 năm qua, Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh và theo dõi công cuộc đấu tranh, các kỳ đại hội và công tác lý luận của các đồng chí Việt Nam. Sắp tới, hai đảng chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập đồng thời là nhà lãnh đạo của hai đảng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới của công lý, thịnh vượng và hòa bình.

3. Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ có đoạn viết:

Việt Nam đã trở thành một trong những nước đang phát triển về mọi mặt. Việc thực hiện thành công chính sách “Đổi mới” cùng với hàng loạt cải cách kinh tế, chính trị trên cơ sở “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã mang lại thành công toàn diện cho Việt Nam. Sự ổn định chính trị - xã hội tiếp tục được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố và những đóng góp tích cực của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực được tất cả các nước đánh giá cao. Chúng tôi hi vọng kết quả chính trị của Đại hội XIII sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dựa trên Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít có đoạn viết:

Đại hội XIII có tầm quan trọng và vai trò lịch sử đối với công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái và đại dịch COVID-19 đã tác động đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã ứng phó thành công cả hai mối nguy hiểm kép này. Những thành tựu này của Việt Nam cũng thể hiện rõ tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa và bản chất nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

5. Điện mừng của Đảng Cộng sản Nhật Bản có đoạn viết:

Cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và thắng lợi lịch sử của cuộc đấu tranh đó đã cống hiến to lớn vào xây dựng hòa bình ở Châu Á và thế giới ngày nay. Chúng tôi chúc Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp Đổi Mới, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội.

6. Điện mừng của Đảng Cộng sản Anh có đoạn viết:

Những người cộng sản Anh luôn ghi nhớ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đất nước các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chuyển mình cả về kinh tế và xã hội để trở thành một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế. Sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho các nước và các đảng cộng sản, anh em trên thế giới đã thể hiện truyền thống tốt đẹp nhất của tinh thần đoàn kết quốc tế.

7. Điện mừng của Đảng Cộng sản Hi Lạp có đoạn viết:

Nhân dân thế giới luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đấu tranh ấy đã đi vào lịch sử như một bản “anh hùng ca” của thời đại. Đảng Cộng sản Hy Lạp xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và qua Đại hội, gửi lời chào nồng nhiệt đến những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam – những người là hiện thân cho chủ nghĩa anh hùng vĩ đại trong công cuộc cách mạng lịch sử của mình.

8. Điện mừng của Đảng Cộng sản Séc và Mô-ra-vi-a có đoạn viết:      

Dưới sự lãnh đạo thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước của các đồng chí phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân Việt Nam. Những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và uy tín quốc tế cao của Việt Nam, với vai trò là nhân tố bảo đảm cho ổn định, hòa bình, an ninh và hợp tác ở Đông Nam Á, đã khẳng định sự đúng đắn của con đường các đồng chí đã lựa chọn.

9. Điện mừng của Đảng Cộng sản Ca-na-đa có đoạn viết:

Những tiến bộ về kinh tế, xã hội và chính trị của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nguồn cảm hứng đối với những người cộng sản và nhân dân tiến bộ Ca-na-đa, những người luôn ghi nhận những hy sinh lớn lao và đấu tranh vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 40 năm chiến tranh, cũng như trong giai đoạn tái thiết đất nước. Sự lãnh đạo và những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được minh chứng cho sức mạnh và sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

10. Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ có đoạn viết :

Tinh thần quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không giới hạn trong khuôn khổ khu vực mà vươn ra khắp toàn cầu. Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2020, Việt Nam là tiếng nói của ổn định và hòa bình trên thế giới.

11. Điện mừng của Đảng Cộng sản Gióoc-đan (Gióoc-đan) có đoạn viết :

Điều làm nên giá trị và sự đặc biệt của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII chính là sự tham gia đông đảo của người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, thể hiện trí tuệ, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam.

12. Điện mừng của Đảng Cộng sản Xri Lan-ca có đoạn viết :  

Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển nhanh ở châu Á, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, luôn duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự xã hội, đồng thời thụ hưởng sự phát triển kinh tế - xã hội liên tục, qua đó vai trò của quốc gia được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Tất cả những thắng lợi nói trên mà nhân dân Việt Nam giành được là nhờ sự lãnh đạo mẫu mực của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất