Cà Mau: Quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, nhấn mạnh: “Công tác PCTN, TC là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Cho nên, PCTN, TC phải được thực hiện thường xuyên, tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác PCTN, TC”.

Hội nghị này có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng, để toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp thu, quán triệt sâu sắc, một cách hệ thống về công việc hệ trọng của Đảng hiện nay là PCTN, TC.

Thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thấm nhuần, lan tỏa được quyết tâm, tinh thần của Đảng về PCTN, TC với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân để thông qua suy nghĩ, hành động, hiệu lực, hiệu quả trong vị trí công tác góp phần vào việc phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách này được coi là tác phẩm “Tập Đại Thành” thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng; nhận diện, phân tích thấu đáo, toàn diện và đề ra những giải pháp căn cơ, lâu dài, hữu hiệu để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, “nhất hô, bá ứng” để PCTN, TC, tiếp tục đưa công tác PCTN, TC mà Đảng ta khởi xướng, chủ trì lãnh đạo thực hiện ngày càng toàn diện, thực chất.

TS. Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương đã trình bày các nội dung của Hội nghị đến đại biểu; đồng thời trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác PCTN, TC tại địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất