Điểm sáng BHXH Hưng Yên
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại BHXH tỉnh Hưng Yên về thực hiện các nhiệm vụ ASXH trên địa bàn.
Kết quả nổi bật
Tính đến 8-12, toàn tỉnh có 235.618 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 103,6% kế hoạch giao, tăng 18.971 người so với tháng 12-2020. Ước đến 31-12-2021 số người tham gia 237.000 người, tăng 20.353 người so với năm trước. Có 11.941 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,6% kế hoạch giao, tăng 1.781 người so với tháng 12-2020. Ước đến 31-12-2021 số người tham gia 12.600 người, tăng 2.440 người so với năm trước. 226.688 người tham gia BH thất nghiệp, đạt 103,1% kế hoạch giao, tăng 18.804 người so với tháng 12-2020. Ước đến 31-12-2021 số người tham gia 228.070 người, tăng 20.186 người so với năm trước.

Đáng chú ý, đến nay, số người tham gia BHYT là 1.122.834 người, đạt 100,5% kế hoạch giao, tăng 32.163 người so với tháng 12-2020. Ước đến 31-12-2021 số người tham gia 1.127.210 người, tăng 36.539 người so với năm trước.

Công tác giải quyết chế độ chính sách cho người dân, NLĐ trên địa bàn luôn được đảm bảo. Theo đó, từ đầu năm đã giải quyết 1.073 người hưởng chế độ hằng tháng (giảm 26,6% cùng kỳ năm 2020); 5.789 người hưởng chế độ một lần (tăng 4,6% so cùng kỳ năm 2020), trong đó số người giải quyết BHXH một lần theo Điều 60 là 4.940 người, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 55.093 lượt người (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020). Tiếp nhận 7.226 người hưởng trợ cấp thất nghiệp để chi trả (giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020), tổng số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.667 người với số tiền khoảng 124 tỷ đồng, trong đó có 11.663 người hưởng qua tài khoản ATM (tương ướng với tỷ lệ 99,97%). Lập danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 12-2021 để chuyển sang Bưu điện chi trả đối với 51.913 người, với số tiền hơn 196,3 tỷ đồng, trong đó có 3.646 người hưởng qua tài khoản ATM, tương ứng với tỷ lệ 7,03%.

Tại các cơ sở KCB trong tỉnh, lũy kế từ đầu năm có khoảng 947.920 lượt người KCB BHYT; bằng 88,96% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, KCB ngoại trú là 820.463 lượt người; bằng 88,57% so với cùng kỳ năm 2020. KCB nội trú là 127.457 lượt người; bằng 91,57% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và BHXH Việt Nam, công tác giải quyết hỗ trợ đối với NLĐ, người SDLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 và Quyết định số 28/2021/NQ-CP ngày 1-10-2021 của Chính phủ được BHXH tỉnh triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đã gửi Thông báo giảm mức đóng 0,5% quỹ BHTNLĐ-BNN đến 4.378 đơn vị SDLĐ tương ứng 199.718 lao động. Uớc tính tổng số tiền giảm 0,5% từ tháng 7-2021 đến 6-2022 là 60 tỷ đồng. Thực hiện xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ NLĐ, người SDLĐ tạm hoãn 22% quỹ hưu trí và tử tuất; tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương… đối với 313 đơn vị, tương ứng với 14.287 lao động.

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 và Quyết định số 28/2021/NQ-CP ngày 1-10-2021 của Chính phủ, BHXH tỉnh gửi danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ tới 4.050 đơn vị (đạt 100% số đơn vị thuộc diện rà soát), tương ứng với 198.251 NLĐ (đạt 100% số lao động thuộc diện rà soát). Uớc tính tổng số tiền giảm 1% từ tháng 10-2021 đến 9-2022 là 125 tỷ đồng.

BHXH tỉnh cũng đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 207.607 lao động. Trong đó, số lao động đang tham gia BH thất nghiệp đề nghị hưởng là 196.687 người (bằng 99,21% số lao động đang tham gia đã nhận danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi, 76 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ; còn 1.488 lao động đang tiếp tục rà soát.

Hiện nay, còn 45 đơn vị chưa xác định được loại hình DN tương ứng với 3.411 NLĐ. BHXH tỉnh cũng đã có báo cáo gửi BHXH Việt Nam đang chờ ý kiến chỉ đạo. Số lao động đã dừng tham gia BH thất nghiệp đề nghị hưởng là 10.920 người. Hiện toàn tỉnh đã chi trả hơn 489 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho NLĐ, trong đó đa số chi qua tài khoản cá nhân (chiếm 98% so với tổng số chi).

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ về: Một số quy định về BHXH, BHYT còn bất cập, cần tiếp tục được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Tốc độ gia tăng người tham gia BHXH, BHYT còn chậm; tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng; số người đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn có chiều hướng gia tăng. Tình trạng nợ đọng BHXH vẫn còn xảy ra. Việc quản lý quỹ KCB BHYT gặp khó khăn do cơ chế, chính sách… 

Nhiệm vụ thời gian tới
Tiếp tục tập trung sự chỉ đạo, tiến hành đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu được giao về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác triển khai Nghị quyết 116/NĐ-CP ngày 24-9-2021 của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ và đơn vị SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BH thất nghiệp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Kịp thời giải quyết các chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng. Tăng cường công tác quản lý công tác chi trả và đối tượng hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong đó tập trung tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo cơ bản dự toán chi KCB BHYT được giao. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Đẩy mạnh cải cách TTHC, đẩy mạnh chuyển đổi số theo định hướng của Ngành BHXH Việt Nam, qua đó, đáp ứng yêu cầu thực tế đề ra, phục vụ người dân và DN trên địa bàn.

Rà soát lại, có giải pháp cụ thể khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ góp phần đảm bảo ASXH trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất