Ngành BHXH Việt Nam triển khai các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động (tiếp theo)
Quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được đảm bảo theo luật định.
Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 277 đơn vị với 46.407 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 323,9 tỷ đồng tại 38/63 tỉnh, thành phố.
 
Thứ hai, xác nhận danh sách cho 346.871 lao động của 18.813 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 61/63 tỉnh, thành phố. Trong đó gồm:

- 237.368 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 17.332 đơn vị.
- 20.383 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 746 đơn vị.
- 895 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 5 đơn vị.
- 38.982 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của 443 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc.
- 32.786 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 145 đơn vị.
- 16.457 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 142 đơn vị.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất