Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có tân Phó Chủ tịch chuyên trách
TS. Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Cường:
- Sinh ngày: 12-4-1978.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng cầu đường, hệ chính quy; tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia, chuyên ngành Hành chính học, hệ tại chức; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Đại học Bách khoa Hà Nội); Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngày vào Đảng: 26-7-2011.


Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.

Hiện nay Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam gồm có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; cùng các thành viên khác là đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất