Phát động Giải sáng tạo tác phẩm báo chí tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2023-2024 tại tỉnh Quảng Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết: Cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT do BHXH tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức nằm trong khuôn khổ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam hằng năm.

 I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

- Là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp và người làm báo không chuyên có tác phẩm báo chí về lĩnh vực BHXH, BHYT tại Quảng Nam được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép; hoặc các trang tin điện tử, bản tin, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện do sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố cấp phép hoạt động.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký và Tổ Giúp việc không được gửi tác phẩm tham dự.

 II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1. Nội dung

Các tác phẩm báo chí tham dự Cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2023-2024 là những tác phẩm tập trung phản ánh nội dung:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29-3-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Nêu bật vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và đơn vị sử dụng lao động, nhân viên đại lý thu… trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

- Ca ngợi, nêu những gương điển hình của đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt Luật BHXH, Luật BHYT.

- Phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị nhất là các hành vi chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

- Phản ánh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân cán bộ, CCVC và người lao động thuộc BHXH tỉnh Quảng Nam, nhất là những tấm gương tiêu biểu, những tập thể điển hình, những kinh nghiệm tốt, những sáng kiến hay trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại mỗi địa phương, đơn vị.

2. Điều kiện tham dự

Tác phẩm tham dự Cuộc thi có nội dung phản ánh về lĩnh vực BHXH, BHYT tại tỉnh Quảng Nam, được các phương tiện thông tin đại chúng (theo quy định tại mục I của Thể lệ này) sử dụng để đăng, phát sóng trong khoảng thời gian từ ngày 1-5-2023 đến hết ngày 30-4-2024, đáp ứng các tiêu chí sau sẽ được tham dự và được xét, trao thưởng:

- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến những hoạt động của BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

-  Không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền tác giả;

- Tác phẩm đề cập đến những vấn đề tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Những tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo cơ quan đơn vị được phản ảnh trong tác phẩm và không có khiếu nại từ tập thể, cá nhân liên quan.

3. Hình thức thể hiện

a) Tác phẩm báo viết (báo in và báo điện tử): Bao gồm các thể loại: bài phản ánh, tường thuật, điều tra, phỏng vấn, ghi nhanh, phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký, phóng sự điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, emagazine, infographic, longfrom, đăng trên báo in hoặc báo điện tử. Mỗi tác phẩm là một bài; hoặc một loạt bài nhiều kỳ liên tục (không quá 5 kỳ); hoặc một chuyên đề trong cùng một số báo của một tác giả hoặc nhóm tác giả. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở những thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài hoặc chuyên đề.

b) Tác phẩm báo nói (phát thanh và báo điện tử): Bao gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, ghi chép, ghi nhanh, tường thuật, chương trình phát thanh tổng hợp, bình luận, chuyên luận, podcast, được phát trên sóng phát thanh hoặc báo điện tử, có thời lượng tối đa không quá 60 phút và phải mang đầy đủ đặc trưng của tác phẩm báo nói.

c) Báo hình (truyền hình và báo điện tử): Bao gồm các thể loại tin truyền hình, phóng sự ngắn, phóng sự dài, phim tài liệu, tọa đàm trực tuyến, khách mời trường quay, videographic, có thời lượng tối đa không quá 60 phút.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng

Mỗi loại hình (báo viết, báo hình và báo nói) có tối đa 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

2. Tiền thưởng

- Giải Nhất:                     10.000.000 đồng/giải

- Giải Nhì:                        7.000.000 đồng/ giải

- Giải Ba:                           4.000.000 đồng/giải

- Giải Khuyến khích (*):   2.000.000 đồng/giải

* Giải Khuyến khích chỉ được tính khi mỗi loại hình báo chí có 5 tác giả đăng ký dự thi trở lên.

Ghi chú: số lượng giải thưởng trong mỗi giải căn cứ vào số lượng, chất lượng tác phẩm. Căn cứ kết quả chấm chọn, Ban Giám khảo đề xuất Trưởng Ban Tổ chức điều chuyển số lượng giải (trừ các giải Nhất, Nhì) từ loại giải thưởng này sang loại giải thưởng khác, nhưng tối đa không vượt quá tổng tiền thưởng quy định. Mỗi giải thưởng không nhất thiết phải trao đủ số lượng giải thưởng theo cơ cấu.

IV. HỒ SƠ, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN GỬI TÁC PHẨM THAM DỰ

1. Hồ sơ

- Tất cả các tác phẩm dự Cuộc thi để được xét, trao thưởng phải ghi rõ (theo mẫu) họ và tên tác giả (ghi cả bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ; điện thoại liên hệ, ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm.

- Đối với tác phẩm báo viết đăng báo in hoặc báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch đẹp rõ ràng. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt; bằng tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm báo nói và báo hình đều phải ghi tiếng, ghi hình trên đĩa (USB, CD, VCD, DVD); mỗi đĩa chỉ ghi một tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên tác giả, tác phẩm thời gian phát sóng (ngày, giờ, thời lượng phát sóng) kèm văn bản phần lời của tác phẩm in trên giấy A4.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham dự Cuộc thi.

 2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày công bố Thể lệ đến hết ngày 10-5-2024.

- Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo Quảng Nam, Số 11 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại liên hệ: 0235.3812.283 – DĐ: 0974843859 (bà Nguyễn Thị Kiều Ly, chuyên viên Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh), 0913852903 (ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng Phòng Truyền thông BHXH tỉnh).

 - Tổng kết và trao thưởng: Tổng kết và trao thưởng cuộc thi trong khuôn khổ Lễ tổng kết và trao thưởng Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam năm 2024.

V. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

- Ban Tổ chức quyết định thành lập Ban Giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Tổ chức.

- Ban Giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban giám khảo cho mỗi loại hình báo chí và ban hành Thể thức chấm chọn làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải.

- Kết quả Giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

VI. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - Cơ quan chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức Cuộc thi, được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia xét trao thưởng Cuộc vận động để  phục vụ cho mục đích tuyên truyền của ngành Bảo hiểm xã hội, như in kỷ yếu, xuất bản phẩm, đăng/phát lại trên website của Bảo hiểm xã hội tỉnh mà không trả nhuận bút cho tác giả, nhóm tác giả.

- Tác phẩm được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam sử dụng cho mục đích nêu trên đảm bảo giữ nguyên nội dung, tên tác giả, nhóm tác giả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất