Thông tin về chi phí KCB BHYT năm 2022 và quý 1-2023 (Số liệu cập nhật đến ngày 20-4-2023)
Tham gia BHYT để được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực.

1. Số lượt, số chi KCB BHYT năm 2022 và quý I-2023

ĐVT: triệu lượt, tỷ đồng

Năm

 

Số lượt KCB (triệu lượt)

Tiền đề nghị bảo hiểm thanh toán

(tỷ đồng)

Trong kỳ

 

So sánh với cùng kỳ năm trước

Trong kỳ

 

So sánh với cùng kỳ năm trước

Tỷ lệ tăng

Số lượt tăng

Tỷ lệ tăng

Số tiền tăng

Năm 2022

150,6

19,0%

24,1

106.682,2

21,5%

18.874,5

Quý I-2023

40,4

45,9%

12,7

26.976,3

39,9%

7.697,3

            

2. Một số trường hợp quỹ BHYT chi trả cho người bệnh với chi phí cao trong năm 2022 và quý I-2023

Năm 2022 toàn quốc có 64 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trên 1 tỷ đồng. Quý 1-2023 có 99 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trên 500 triệu đồng (trong đó, có 8 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trên 1 tỷ đồng). Một số trường hợp được chi trả chi phí cao nhất từ năm 2022 đến hết quý 1-2023, cụ thể như sau:

(1) Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao nhất 4,1 tỷ đồng: mã thẻ TE1262621XXXXXX, sinh năm 2018, địa chỉ: thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chẩn đoán bệnh chính là “Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat”.

(2) Người bệnh được quỹ BHYT chi trả thứ 2 trên 3,5 tỷ đồng: mã thẻ TE1424217XXXXXX, sinh năm 2017, địa chỉ: xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chẩn đoán bệnh chính là “Rối loạn chuyển hóa tyrosine”.

(3) Người bệnh được quỹ BHYT chi trả thứ 3 gần 3,5 tỷ đồng: mã thẻ TE1343422XXXXXX, sinh năm 2017, địa chỉ tổ 15, phường Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, chẩn đoán bệnh chính là “Rối loạn chuyển hoá Glycogen typ 2 (Bệnh Pompe)”.

(4) Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 4 gần 3,1 tỷ đồng: mã thẻ TE1242422XXXXXX, sinh năm 2018, địa chỉ: thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất