Về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chế độ BHYT
Để bảo đảm thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành về chế độ BHYT và quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch và Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29-2-2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, ngày 27-8-2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2731/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chế độ BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chế độ BHYT như sau:

Thứ nhất, đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP: Quỹ BHYT không thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thứ hai, đối với người có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở KCB BHYT được chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 ban hành kèm theo Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29-7-2020 của Bộ Y tế, gồm: Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính, không lý giải được bằng các nguyên nhân khác;  Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp nêu trên được thanh toán như sau:

 - Đối với trường hợp có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, người bệnh bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định: Quỹ BHYT không thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Đối với trường hợp kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: Quỹ BHYT thanh toán theo quy định của pháp luật về KCB BHYT:

+ Người bệnh đi KCB đúng tuyến: Thanh toán theo mức hưởng của đối tượng và theo chế độ KCB BHYT đúng tuyến.

+ Người bệnh đi KCB không đúng tuyến: Thanh toán theo mức hưởng của đối tượng và theo chế độ KCB BHYT không đúng tuyến.

Trong lúc dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, bên cạnh sự chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ quản lý Nhà nước, BHXH Việt Nam còn tích cực chỉ đạo BHXH tỉnh bảo đảm  đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB, thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người có thẻ BHYT; góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất