Công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam – Giải pháp và kết quả

Tuyên truyền Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam chủ động phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân trong cả nước. Tính đến nay, đã có trên 8.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm về Nghị quyết được các cơ quan báo chí đăng tải, đưa tin dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; 200 hội nghị, hội thảo, tập huấn về Nghị quyết được các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể tổ chức để tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT. 

Kết quả tuyên truyền Nghị quyết đã góp phần làm sâu sắc thêm vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ nhất, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển bền vững đất nước; đồng thời tuyên truyền để Nhân dân thấy được BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ ta.


Thứ hai,
kết quả công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đồng thuận trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan nhà nước; đồng thuận trong truyền thông chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm định hướng dư luận thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước.


Thứ ba
, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin, sự yên tâm, tin tưởng trong Nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT nói riêng của Đảng và Nhà nước, qua đó làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích của BHXH, BHYT đối với bản thân và gia đình, từ đó tự tham gia BHXH, BHYT như một nhu cầu tất yếu để tự an sinh, tiến tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.


Truyền thông Luật BHXH, Luật BHYT, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH


Về nội dung tuyên truyền

BHXH Việt Nam đã chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, chuyển từ việc chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT sang truyền thông chuyên sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT:

- Truyền thông để người lao động và Nhân dân thấy được giá trị thiết thực của chính sách đối với bản thân và gia đình, từ đó tích cực, chủ động tham gia như một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà.

- Truyền thông về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, việc đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tuyên truyền, động viên khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực cũng như ý nghĩa của việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân của mỗi người dân, từ đó giúp người dân hình thành thói quen chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như một nhu cầu thiết yếu để chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.

- Truyền thông vận động, thuyết phục, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT để tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người dân, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định… để ngày càng có nhiều người dân được bảo đảm an sinh xã hội, qua đó lan tỏa sâu rộng trong xã hội truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt của chế độ BHXH, BHYT đối với đời sống của người lao động và Nhân dân.

- Truyền thông giá trị vật chất, tinh thần của việc hưởng lương hưu hằng tháng khi hết tuổi lao động, qua đó hình thành thói quen tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy cho tuổi già, không lựa chọn hưởng BHXH một lần.

- Tuyên truyền, vận động, khích lệ để chính những người đang hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, người đang hưởng lương hưu hàng tháng tuyên truyền về lợi ích thiết thực của các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.


Về hình thức tuyên truyền

- Triển khai đồng loạt nhiều kênh truyền thông khác nhau; đổi mới, đa dạng, áp dụng linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; hình thức truyền thông phải xuất phát từ đặc thù từng nhóm dân cư gắn với nội dung truyền thông phù hợp, gần gũi, thân thiện.

- Kết hợp hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới; chú trọng truyền thông vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH, BHYT, truyền thông trên mạng xã hội, qua điện thoại thông minh.

Kết quả ước tính đến ngày 24-8-2020 đã có: gần 9.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục phản ánh về BHXH, BHYT, BHTN được các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đăng tải; gần 220.000 cuộc gọi đến số hotline Hệ thống chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam, qua đó đã kịp thời tư vấn, giải đáp thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hàng trăm người, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, các phản ánh, kiến nghị được giải đáp kịp thời đã góp phần giảm bức xúc, khiếu kiện của người dân, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW; trên 12,5 triệu lượt người truy cập thông tin qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trên 3,2 triệu lượt người tiếp cận các thông tin trên Fanpage BHXH Việt Nam với 121.233 lượt tương tác (like, share, comment)…

Về phương pháp tuyên truyền

 BHXH Việt Nam chủ động đổi mới phương pháp truyền thông theo hướng linh hoạt để đáp ứng kịp thời với bối cảnh thực tiễn, những vấn đề mang tính thời sự, vấn đề nóng; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và truyền thông theo chiến dịch:

- Truyền thông theo chiến dịch

Trong 8 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 2 lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với quy mô toàn quốc. Kết quả, tại 2 lễ ra quân đã phát triển được 123.823 người (trong đó có 60.286 người tham gia BHXH tự nguyện, 63.537 người tham gia BHYT hộ gia đình). Đây là hình thức truyền thông hiệu quả, số người tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp tại lễ ra quân rất cao (bằng 300,1% so với năm 2017; 114% so với năm 2018; 20,3% so với năm 2019 và bằng 62% so với số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phát triển được trong 6 tháng đầu năm 2020).

Qua 2 lễ ra quân đã có trên 600 tin, bài, phóng sự được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải, phát sóng truyền thông về các buổi lễ cũng như các kết quả đạt được từ 2 buổi lễ này; đồng thời, với các link livestream của 2 buổi lễ, đã thu hút trên 7 triệu lượt người theo dõi trên Fanpage của BHXH Việt Nam. 

Nhờ kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, với các thông điệp truyền thông gần gũi, thiết thực, truyền tải được giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân thông qua các chính sách an sinh này, cũng như quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân của cả hệ thống chính trị,… các lễ ra quân đã giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; tạo thêm niềm tin cho Nhân dân vào các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan BHXH các cấp trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. 

- Truyền thông theo chủ đề

Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Song song đó, BHXH Việt Nam cũng đã tổ chức truyền thông theo các chủ đề như: “Hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam chung tay phòng, chống dịch COVID-19” và “Ý nghĩa, lợi ích của cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Theo đó, tổng số tin, bài truyền thông với 2 chủ đề nêu trên trong đợt cao điểm phòng, chống dịch (21 ngày giãn cách xã hội từ 1-4 đến 21-4) là 1.378 tin, bài: Ngày cao điểm nhất là 142 tin, bài; trung bình một ngày là 66 tin, bài (tăng 120% so với những ngày dịch COVID-19 chưa xuất hiện ở Việt Nam); qua đó, đã góp phần làm rõ, làm sâu sắc thêm giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong việc ổn định đời sống người dân khi có những biến cố về dịch bệnh khó lường, đồng thời cũng góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân để chủ động tham gia BHXH, BHYT như một nhu cầu tất yếu nhằm tự bảo đảm cuộc sống và sức khoẻ cho bản thân.

- Truyền thông cao điểm

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động bị mất việc làm, thu nhập giảm sút, đời sống gặp khó khăn, lợi dụng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng xấu đã lập trang web mạo danh cơ quan BHXH để thu gom, mua sổ BHXH của người lao động nhằm trục lợi; BHXH Việt Nam đã kịp thời phát hiện và báo cơ quan chức năng xử lý, đồng thời tăng cường truyền thông cao điểm lên án những hành vi nêu trên và khuyến cáo người lao động không bán sổ BHXH, không lựa chọn nhận BHXH một lần. Kết quả, với đợt truyền thông cao điểm này, đã có trên 300 tin, bài, phóng sự được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải, góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán sổ BHXH tràn lan trên mạng, giúp người lao động hiểu được giá trị lâu dài, bền vững của chế độ BHXH để không lựa chọn  nhận BHXH một lần.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất