Sinh hoạt chuyên đề: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - vai trò lãnh đạo của Đảng và bài học cho hôm nay”
Các đảng viên nghe giới thiệu về cuộc chiến bảo vệ thủ đô năm 1946.

Các đảng viên nghe giới thiệu về cuộc chiến 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô Hà Nội sau khi phát lệnh toàn quốc kháng chiến đêm ngày 19-12-1946.

Thành lập ngày 17-7-1956, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng quốc gia, nơi trưng bày những hình ảnh, hiện vật phản ánh cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc của quân và dân ta cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975). Hàng vạn hiện vật, tài liệu có giá trị được sưu tầm, bảo quản và trưng bày tại bảo tàng là pho sử về cách mạng Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại đây, các đảng viên trong hai chi bộ đã được giới thiệu về lịch sử quân sự Việt Nam thời Hùng Vương, An Dương Vương đến trước năm 1930, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn 1930-1975, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Lịch sử quân sự Việt Nam thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay...

Các đảng viên nghe giới thiệu về Địa đạo Củ Chi.

Các đảng viên nghe giới thiệu về Địa đạo Củ Chi.

Các đảng viên cũng được thăm khu trưng bày ngoài trời gồm hai khu với các hiện vật như xác máy bay Mỹ, các loại xe tăng, pháo, súng thần công... Nổi bật trong số hàng vạn hiện vật là 4 bảo vật quốc gia gồm 2 máy bay MiG-21 số hiệu 4324 và 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và tấm bản đồ “Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh”. Đây đều là những hiện vật gốc thể hiện ý chí và tinh thần quyết thắng của quân, dân cả nước.

Cũng tại khuôn viên Bảo tàng, các đảng viên hai chi bộ đã tham gia sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - vai trò lãnh đạo của Đảng và bài học cho hôm nay”. Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đều khẳng định, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 là chiến công lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 70 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không những ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX mà còn đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đây là kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ.

Đ/c Ngô Minh Tuấn trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đ/c Ngô Minh Tuấn trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Theo đồng chí Ngô Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, bài học về sự lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Đó là bài học về đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn để phát huy cao độ sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của cả dân tộc; về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, củng cố giữ vững ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội trong mọi hoàn cảnh, tình huống; về củng cố, kiện toàn tổ chức chỉ huy, đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy vững chắc, hiệu quả. Đó còn là bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng lòng chung sức khắc phục mọi khó khăn gian khổ đánh bại kẻ thù; về phát huy nội lực, đề cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường; về sự tăng cường đoàn kết, mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước anh em, bạn bè quốc tế… 

Các đảng viên chụp ảnh lưu niệm trước Cột cờ Hà Nội.

Các đảng viên chụp ảnh lưu niệm trước Cột cờ Hà Nội.

Tự hào và phát huy những giá trị to lớn của 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng và Chi bộ Phòng Tổng hợp cần vận dụng đúng đắn và sáng tạo những bài học đó để không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng hai chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất