Bạc Liêu tổng kết Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2017
Các tác giả nhận giải thưởng Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BTCTW ngày 17-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai – năm 2017. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và phát động sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan  báo chí trong tỉnh tham gia giải; đồng thời thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để chấm, trao giải cấp tỉnh và chọn bài gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai – năm 2017.

Sau hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức giải cấp tỉnh đã nhận được 29 tác phẩm, chùm tác phẩm (gồm 26 tác phẩm loại hình báo in, 2 tác phẩm truyền hình và 1 tác phẩm phát thanh). Sau thời gian khẩn trương, tích cực chấm giải, vừa qua, Ban tổ chức giải đã tổ chức tổng kết Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu năm 2017. Tại Hội nghị, Ban tổ chức giải đã trao 10 giải thưởng, gồm 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 5 giải khuyến khích, đồng thời chọn 15 tác phẩm tiêu biểu tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất