Thanh Hóa tổng kết và trao giải báo chí về xây dựng Đảng- Giải Búa liềm vàng năm 2017
Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải B.

Sau gần 6 tháng triển khai, với những nỗ lực của các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2017 đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm hưởng ứng, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí của tỉnh và các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia. Đến ngày 20-10-2017 (kết thúc cuộc thi cấp tỉnh), các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí  đã gửi về Ban tổ chức giải cấp tỉnh với tổng số 76 tác phẩm dự giải. Trong đó, Báo Thanh Hóa 34 tác phẩm; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 17 tác phẩm; Báo Văn hóa và Đời sống 17 tác phẩm; Tạp chí Xứ Thanh 5 tác phẩm. Ngoài ra, Ban tổ chức giải cấp tỉnh còn nhận được 14 tác phẩm gửi dự thi của ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy gửi về tham dự. Các tác phẩm gửi dự thi cơ bản đều đảm bảo về quy định của thể lệ giải; nội dung, chủ đề của các tác phẩm đã phản ánh toàn diện các mặt của công tác xây dựng đảng ở khắp các vùng, miền của tỉnh, nhất là những vấn đề lớn, đang được dư luận xã hội quan tâm; ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng, mạch lạc; hình thức, bố cục chặt chẽ, khoa học, sinh động, hấp dẫn; phong phú về thể loại và các loại hình báo chí như: Báo in, báo hình, báo phát thanh và báo điện tử...

Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2017 tỉnh Thanh Hóa đã tạo luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, thắp lên được cảm hứng, niềm say mê trong đội ngũ những người làm báo sáng tác các tác phẩm báo chí về một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là khó. Thành công của giải không chỉ thể hiện ở chỗ nhiều cơ quan báo chí, nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên hưởng ứng với nhiều tác phẩm dự giải mà qua các tác phẩm được đăng tải trên ấn phẩm  của các cơ quan báo, đài đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác xây dựng Đảng. 

Để giải báo chí về xây dựng Đảng tiếp tục thu hút được đông đảo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương về thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong triển khai cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức hưởng ứng giải bằng nhiều hình thức phong phú. Động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường viết, sáng tác những tác phẩm về xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị để có sự định hướng, giải quyết kịp thời, nhất là những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện...

Ban tổ chức Giải đã lựa chọn và tặng Giấy khen cho 3 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2017; 25 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được trao giấy chứng nhận (trong đó có 3 giải B, 9 giải C, 13 giải khuyến khích).

Quốc Hương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất