Bắc Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.500 lao động trong năm 2023
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, tỉnh Bắc Giang sẽ nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 76%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 33%; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,65%.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh và đào tạo nghề cho 29.000 người (gồm 870 người trình độ cao đẳng, 2.850 người trình độ trung cấp, 25.280 người là sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng).

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bắc Giang sẽ thường xuyên cung cấp thông tin thị trường lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và tư vấn về nghề nghiệp, chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động trên địa bàn.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng ngành kinh tế, thu hút một số ngành, nghề có nhu cầu sử dụng nhiều lao động về khu vực nông thôn để giải quyết việc làm tại chỗ. Cùng với đó lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, xây dựng nông thôn mới để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

Tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra, thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động. UBND cấp xã thường xuyên phổ biến cho người lao động về nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn; định kỳ hàng quý tổng hợp nhu cầu học nghề, tìm việc làm của người lao động trên địa bàn và gửi cho Trung tâm dịch vụ việc làm để phối hợp triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang thực hiện có hiệu quả hoạt động thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về nhu cầu tuyển lao động trong và ngoài nước; định kỳ hằng quý cung cấp thông tin thị trường lao động cho chính quyền cấp xã và các cơ sở dạy nghề; định kỳ hàng tuần tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại trụ sở Trung tâm và tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương để thực hiện gắn kết cung cầu lao động trong nước và ngoài nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất