Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới và kỹ năng thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Đây là những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến chính sách, pháp luật thông qua các tin, bài, các phóng sự của mình để lan tỏa thông điệp bảo vệ biên giới Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân.

Hồ Hồng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn.

Đồng chí Hồ Hồng Hải nêu rõ, các nội dung tập huấn lần này là những nội dung cơ bản có cơ sở pháp lý, khái quát, cập nhật thông tin quan trọng, luôn được mọi người quan tâm trong chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Vì vậy, từng đồng chí tham gia tập huấn cần chủ động tiếp thu nắm chắc các nội dung; qua đó góp phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, thiết thực nâng cao ý thức, nhận thức về pháp luật trong thời gian tới, xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 giới thiệu các nội dung: Lịch sử biển, đảo Việt Nam và kết quả thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển Việt Nam của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Thượng tá Phạm Ngọc Khoái, Trợ lý Phòng Tuyên huấn, Bộ đội Biên phòng giới thiệu chuyên đề về tình hình trên các tuyến biên giới và công tác thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng…

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trình bày tại buổi tập huấn.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trình bày tại buổi tập huấn.

Thượng tá Phạm Ngọc Khoái, Trợ lý Phòng tuyên huấn Bộ đội biên phòng giới thiệu chuyên đề về tình hình trên các tuyến biên giới và công tác thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng.

Thượng tá Phạm Ngọc Khoái, Trợ lý Phòng Tuyên huấn, Bộ đội Biên phòng giới thiệu chuyên đề về tình hình trên các tuyến biên giới và công tác thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng.

Buổi chiều cùng ngày, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam. 

 Truyền thông và giảm nghèo thông tin là 1 trong 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (cùng với các dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình). Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 48.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 12.690 tỷ đồng và huy động hợp pháp khác 14.310 tỷ đồng.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày các chuyên đề: “Một số chính sách tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” và “Chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, miền núi”.

Đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó vụ Trưởng vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày tại buổi tập huấn.

Đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày tại buổi tập huấn.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất