Việt Nam và ILO hợp tác tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động
Lễ ký kết bản ghi nhớ của Khung Chương trình hợp tác Quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 -2026.

Lễ ký kết bản ghi nhớ của Khung Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026.

Khung Chương trình mới đưa ra khuôn khổ hợp tác giữa ILO và các đối tác tại Việt Nam cho tới năm 2026 với mục tiêu hướng tới việc làm thỏa đáng và bền vững cho tất cả mọi người. Đến năm 2026, người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau sẽ đóng góp và thụ hưởng một cách công bằng từ quá trình chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện và đáp ứng giới dựa trên đổi mới sáng tạo, tinh thần kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và việc làm thỏa đáng. 

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong chu kỳ hợp tác lần thứ tư này, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội gắn với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, của doanh nghiệp và của xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị trong thời gian tới, ILO cần ưu tiên tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030; hỗ trợ quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác hỗ trợ nghiên cứu phê chuẩn một số công ước của ILO, trong đó có Công ước 87 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được tổ chức. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, già hóa dân số và biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý tầm quan trọng của việc hỗ trợ nâng cao năng lực để đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ILO tại Việt Nam bà Ingrid Christensen cho biết, các ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, bảo vệ và an sinh xã hội cho người lao động, và duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao. 

Giám đốc ILO tại Việt Nam cũng đề cập tới những thảo luận ban đầu về việc Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc về Chương trình thúc đẩy toàn cầu về việc làm và an sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng.

“ILO sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt ở cấp quốc gia và địa phương tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc ký kết ngày hôm nay và Khung Chương trình quốc gia về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 sẽ là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững cho tất cả mọi người", bà Christensen khẳng định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất