Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương
Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

Phát biểu ý kiến khi trao quyết định phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh: Ðể bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Ðảng đối với công tác lý luận của Ðảng, căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Bộ Chính trị đã thống nhất, quyết định phân công đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phụ trách Hội đồng Lý luận T.Ư trong thời gian đồng chí Ðinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nghỉ điều trị bệnh.

Ðồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trên cương vị mới sẽ tiếp tục thể hiện khả năng, kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị phân công.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ niềm vinh dự và xác định sẽ đồng tâm hiệp lực cùng tập thể Hội đồng Lý luận T.Ư, kế thừa phát huy truyền thống hơn 20 năm của Hội đồng Lý luận T.Ư; đồng thời tiếp tục phát triển, đổi mới tư duy đáp ứng yêu cầu công tác lý luận của Ðảng và đất nước trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất