Bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lê Hải Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Lê Hải Bình sinh ngày 20-6-1977; Quê quán: Thuỷ Nguyên, Hải Phòng; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quan hệ quốc tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Hải Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao; Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao; Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất