Tân Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụ thể, tại Quyết định 1387/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng bBan Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp từng giữ chức Trưởng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế rồi Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất