Bổ nhiệm tân Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho đồng chí Phạm Quốc Hưng - Ảnh: TTXVN.
Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đồng chí Phạm Quốc Hưng là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, xây dựng pháp luật và hoạt động xét xử. Được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề của đồng chí Phạm Quốc Hưng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước nêu rõ, thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, hệ thống tòa án nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; vị thế, tầm vóc, uy tín của tòa án được nâng cao; chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức bộ máy của tòa án nhân dân được đổi mới mạnh mẽ. Pháp luật về tư pháp từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nghiên cứu, ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó Chiến lược cải cách tư pháp là một nội dung quan trọng, là nền tảng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Chủ tịch nước ghi nhận Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, xây dựng hoàn thành Chuyên đề số 21 "Cải cách tư pháp tại tòa án nhân dân đến năm 2030 định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đúng thời hạn với nỗ lực và quyết tâm cao, bước đầu được Tổ Biên tập đánh giá cao.

Chủ tịch nước đề nghị Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, Tổ Biên tập để tổng hợp xây dựng Đề án, nhất là các nội dung về cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ và hoạt động của tòa án nhân dân các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của tòa án nhân dân, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với vai trò là Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao phải luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, đặc biệt là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng vừa được bổ nhiệm cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất