Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng tái cử với 100% phiếu bầu

Theo đó, đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu có mặt. Đồng chí K’Mák và đồng chí Tôn Thiện Đồng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu có mặt.

Đồng chí Trần Đức Quận phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Trần Đức Quận sinh năm 1967; quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; Cử nhân Chính trị.

Quá trình công tác, đồng chí Trần Đức Quận từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh theo thẩm quyền. Theo đó, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu có mặt. Các đồng chí: Đặng Trí Dũng, Phạm S, Phan Văn Đa tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng bầu 19 ủy viên UBND tỉnh và bầu 34 Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Văn Hiệp sinh năm 1965; quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, đồng chí Trần Văn Hiệp từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất