Bắc Kạn bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại kỳ họp.(Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa IX; Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Bắc Kạn đã bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 16 ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các đại biểu dự kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Đỗ Thị Minh Hoa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất