Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định cho đồng chí Sơn Minh Thắng.

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư công bố các quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công: Ðồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Ðảng thôi tham gia Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, thôi giữ chức Bí thư Ðảng ủy Khối, nhận nhiệm vụ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trao quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất cao việc phân công hai đồng chí Nguyễn Quang Dương và Sơn Minh Thắng đảm nhận nhiệm vụ mới. Hai đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí công tác. Ở cương vị nào, các đồng chí đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự giúp đỡ tận tâm của đồng chí, đồng nghiệp, tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước và với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Sơn Minh Thắng tiếp tục khẳng định mình, vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất