Ông Ngô Xuân Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng.

Sáng 10-6, HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền đối chức danh đang khuyết là chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

Kết quả bỏ phiếu có 49/49 số phiếu tán thành, đạt 98% (so với tổng số 50 đại biểu HĐND) đồng ý bầu ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Xuân Thắng 55 tuổi, quê quán: xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Ngô Xuân Thắng có trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế phát triển, lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất