Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Canh Tý 2020

Mở đầu số này, trên trang 4, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, đất nước, mùa xuân”. Trong đó, Người khẳng định, Đảng ta là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng. Người tràn đầy niềm tin: “Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân”.

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới thắng lợi, Tạp chí ra Xã luận với nhan đề “Ý chí Việt Nam”, là sự biểu đạt tình cảm của toàn dân tộc hân hoan đón chào một mùa xuân mới lại về - Xuân Canh Tý. Năm Kỷ Hợi - 2019 khép lại với những thành công đầy cảm xúc và ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kết quả đó chính là thể hiện ý chí Việt Nam hiện thực hóa những khát vọng của dân tộc trước thời cơ và vận hội mới. Năm Canh Tý 2020 tới với thời cơ, thách thức mới tràn đầy niềm tin về triển vọng xán lạn của đất nước. Xuân Canh Tý 2020 – Xuân Đại hội. Xuân đã về với biết bao niềm tin và hy vọng.

Tạp chí dành trang 6 và 7 trang trọng đăng Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc của Tạp chí… Bức thư có đoạn: “Nhìn lại năm 2019 - một năm sôi động với nhiều dấu ấn quan trọng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành khối lượng lớn công việc rất đáng trân trọng với nhiều đề án, chương trình, kế hoạch công tác đã được thông qua”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2020 là: “Toàn Ngành cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, có tầm nhìn chiến lược, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và luôn giữ gìn hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có nhiều bài viết mang tính tổng kết thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới. Năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng công việc với chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, bài “Một năm nhiều dấu ấn tốt đẹp” của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp mà Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ thực hiện trong năm 2020.

Bài “Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025” của đồng chí Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu bật 3 nội dung cần triển khai thực hiện tốt để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2015. Bài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới” của đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu bật những kết quả khả quan đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng trong nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo Đề án 165 và những nhiệm vụ sắp tới. Bài “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” của TS. Quản Minh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số nội dung mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bài “Công tác đại biểu dân cử - Một năm nhìn lại” của đồng chí Trần Văn Tuý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phản ánh khái quát những kết quả đạt được trong năm, đó là hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đại biểu dân cử; thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, đúng pháp luật; hướng dẫn và tổ chức hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới. Bài “Kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã” của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu bật tình hình, kết quả, hạn chế, khó khăn, phương hướng, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị.

Tác giả Thảo Nguyên khái quát 10 nhóm kết quả mà Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành nỗ lực cố gắng đã đạt được trong năm qua với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả qua “10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019”.

Cũng trong chuyên mục này, bạn đọc có thể thấy rõ những kết quả và kinh nghiệm mà các tỉnh, thành ủy các khu vực đã chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai với những kết quả tích cực, cho thấy những nét mới trong công tác xây dựng Đảng của từng khu vực. Đó là các bài “Những điểm sáng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc” của Nguyễn Hoài Phương (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương), “Tiền đề cho một năm đổi mới” của Lê Hữu Vinh (Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương), “Kết quả, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ “then chốt” ở khu vực phía nam” của Trần Việt Thành (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương).

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương khóa XII gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã tạo sự chuyển biến tích cực, từ việc xây dựng thể chế đến những kết quả cụ thể có thể định lượng đo đếm được. Những kết quả đó được phản ánh khá rõ trong bài “Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII)” của tác giả Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.

Bài “Kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Thanh Hóa” của TS. Trịnh Văn Chiến (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) nêu bật kết quả, cách làm, bài học kinh nghiệm của Thanh Hóa khi thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2008 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Bài “Chủ động, đổi mới công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng bộ Hà Nội” của đồng chí Vũ Đức Bảo, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội nêu bật kết quả các khâu công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài “Bước tiến mới trong công tác chống tham nhũng” của tác giả Trần Xuân. Bài viết đã nêu bật những chuyển biến tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả toàn diện, có bước tiến mới, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.

Cùng chuyên mục này, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bài viết của thượng tọa, linh mục, Việt kiều yêu nước. Bài “Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” là những chia sẻ, suy nghĩ của Hoà thượng, TS. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho thấy Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước. Bài “Hài hòa, gắn bó, thấu hiểu làm nên bình an”, phóng viên Phương Anh phỏng vấn Linh mục chánh xứ Hải Dương - Dương Hữu Tình về những khó khăn và kinh nghiệm để có cách giải quyết thấu tình đạt lý quanh câu chuyện về xây dựng lại Đền Thánh tử đạo Hải Dương, Tiểu chủng viện Ba Đông, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo. Bài “Cô ấy là kim cương của chúng tôi” tác giả Ngọc Anh viết về Việt kiều, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến (Đại diện thường trú của Báo Văn nghệ tại Áo). Cô được coi là nhịp cầu kết nối truyền thông giữa hai quốc gia Áo và Việt Nam khi đã dành tới gần 10 năm tâm huyết trên đất Áo để nghiên cứu về báo chí truyền thông, truyền thông chính trị và văn hóa tại châu Âu.

Từ số này, tạp chí mở chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài “Suy nghĩ về “mùa đại hội” của tác giả Lê Xuân Lịch trao đổi về 2 nội dung cần được tập trung chuẩn bị kỹ càng để đại hội đạt kết quả tốt hơn, đó là báo cáo chính trị của đại hội và nội dung bầu BCH khóa mới.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế - Mấy vấn đề đặt ra” PGS, TS. Vũ Thanh Sơn (Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết đề cập về môi trường làm việc quốc tế, về khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và đề ra những định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Chuyên mục Trang TP. Hồ Chí Minh, bài viết “TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên” của Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung. Bài viết đã nêu bật những kinh nghiệm và giải pháp mang tính đột phá của TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện các nghị quyết, đề án của Trung ương về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Đồng Tháp: cán bộ lãnh đạo, quản lý gần dân, sát dân” của Trần Lê Sơn Tra (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp) viết về sự cần thiết xây dựng phong cách dân chủ và cách làm hay ở Đồng Tháp. Bài “Bài học xây dựng nông thôn mới ở Chí Linh” của Ngô Khiêm viết về những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Chí Linh trong xây dựng nông thôn mới. Bài “Kon Tum vang nhịp chiêng xuân” của Nguyễn Văn Chiến viết về vùng đất Kon Tum chuyển mình hội nhập, kết trái ngọt từ ý Đảng, lòng Dân.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2020), tạp chí giới thiệu bài viết “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – niềm tự hào của Ngành Y tế Việt Nam” của Ngọc Anh viết về thành quả mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được, hướng tới trở thành bệnh viện thông minh, hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Bài viết “Ấm áp tình quân dân nơi vùng biên Lóng Sập” tác giả Quốc Tuấn viết về ý tưởng sáng tạo, cách làm thiết thực của các chi bộ nhà trường trong xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập để đưa các em đến với trường, với lớp, tiếp nối tương lai tươi sáng cho các em nhỏ nơi đây. Bài “Có một doanh nghiệp tư nhân như thế” của Đinh Thành Sáng viết về bí quyết thành công của Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hùng Vương (Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Chuyên mục Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng có bài “Xây dựng Đảng về đạo đức - món quà xuân quý giá”. Với bài báo này, nhà báo Hà Đăng trao đổi đôi nét về món quà Xuân quý báu của Đảng, cách đây tròn 4 năm. Đó chính là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tháng 1-2016, nêu rõ mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Bài “Thủ khoa trường Dược với ước mơ trở thành giảng viên” của Ngọc Anh viết về Vân Anh, 1 trong 86 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, cao đẳng, học viện năm 2019 được UBND TP. Hà Nội tuyên dương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Chớ chần chừ” là ý kiến bình luận của tác giả Hữu Định nhân việc ngày 17-12-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh. Sáp nhập huyện, xã được xem như cuộc cách mạng về cải cách hành chính, với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, cần có quyết tâm chính trị và nỗ lực trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó có trách nhiệm của những người làm công tác tổ chức - cán bộ.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết của Hồng Văn, “Một cuộc thi đầu xuân”. Từ thành công của hội thi bí thư chi bộ giỏi của xã Thụy Dương (Thái Thụy, Thái Bình), tác giả chiêm nghiệm muốn tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo cần có chi bộ hoạt động hiệu quả. Điều đó phụ thuộc nhiều vào chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ. Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng bí thư chi bộ là tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này giới thiệu 3 tấm gương đảng viên có quá trình phấn đấu, cống hiến trên các lĩnh vực công tác. Là “Đóa hoa thơm ngát giữa đại ngàn” của Lệ Hương viết về chị Hồ Thị Thoi (người dân tộc Bru – Vân Kiều, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng ở cương vị nào, chị cũng luôn gần gũi sẻ chia, hết lòng tận tụy với đồng bào. Là “Còn cống hiến nếu nhân dân còn tín nhiệm” của Thanh Dương Hồng viết về thầy giáo Nguyễn Xuân Lương, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4A (thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) luôn tận tụy cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân hết mực quý trọng, tin yêu. Là “Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Cải: Được hát quan họ hạnh phúc biết bao” của Ngô Đăng Khoa viết về nghệ sĩ Thúy Cải, nguyên Trưởng đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh, đại biểu Quốc hội khóa IX, với gần 70 năm tuổi đời, 35 tuổi đảng và có 50 năm gắn bó, sắt son với quan họ.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài “Tinh thần Việt Nam” của Ma Văn Kháng. Tác giả viết về tinh thần Việt Nam – tinh thần quyết thắng. Tinh thần ấy chính là của mỗi đảng viên. Đó là cách sống của những người tin tưởng vào mình, tin tưởng ở chân lý, chính nghĩa, tin tưởng và sức mạnh của dân tộc.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng Đảng, cung cấp cho bạn đọc thông tin về “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2020” của tác giả Mai Anh, về “Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020” của Đỗ Ngọc.

Chuyên mục Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, bài “Dấu ấn Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019” viết về 2 dấu ấn tiêu biểu của “mùa Búa liềm vàng 2019”, đó là: đồng loạt hưởng ứng và đầu tư công phu. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã tạo động lực mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng. 

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân, tác giả Bá Thắng tổng hợp “Công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các năm Tý”, tác giả Trương Thị Nguyệt sưu tầm “Danh nhân Việt Nam tuổi Tý”, ThS. Đỗ Xuân Trường (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” và TS. Đỗ Khánh Chi (Đại học Phenikaa) có bài “Chí sĩ Hồ Học Lãm - nhà yêu nước tiêu biểu nửa đầu thế kỷ XX” viết về những đóng góp đối với phong trào cách mạng Việt Nam của chí sĩ yêu nước Hồ Học Lãm.

Chuyên mục Quốc tế có bài “Thế giới với những chuyển động lớn và đối sách của Việt Nam” của TS. Lê Đình Tĩnh (Học viện Ngoại giao). Bài viết chỉ rõ 5 xu thế chính (căng thẳng Mỹ - Trung lên nấc thang mới, toàn cầu hóa chậm lại, tinh thần đa phương gặp những rào cản lớn, kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngôi, các thách thức an ninh ngày càng phức tạp) và một số suy nghĩ về đối sách cho Việt Nam.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Cùng với các chuyên mục, trong số Xuân Canh Tý 2020, tạp chí có nhiều câu đối hay về Đảng, mùa Xuân, dân tộc, đất nước đổi mới…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất