Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2018

Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2018

  • 9
  • 2018

Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ chí minh nói về tự phê bình và phê bình

***

Bài học lấy dân làm gốc

ThS. Hoàng Thu Hương Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Để tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

Minh Anh

Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên một số tỉnh miền núi phía bắc

Phạm Giang

Ba điểm nhấn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Đảng bộ TP. Hà Nội

DIỆP CHI

Nghệ An nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

TRẦN XUÂN

10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X) ở khu vực phía nam

TRẦN VIỆT THÀNH Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, BTCTƯ

Xây dựng đội ngũ cán bộ từ thực tiễn Ninh Bình

Xuân Vinh

Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở Đồng Nai

Đinh Thành

Nghiên cứu - trao đổi

Giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong cán bộ, đảng viên

PGS, TS. Vũ Văn Phúc Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Hồng Văn

Từ việc đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị cấp xã ở Hà Tĩnh

ThS. PHẠM THỊ KIM LOAN Trung tâm Bồi dưỡng chính thị thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Trang Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Tạo nguồn cán bộ xuất thân từ công nhân - Những “nút thắt” cần tháo gỡ

THÀNH SÁNG

Nghị quyết và cuộc sống

Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực

TÔ NÀI NÃO

Những chuyển biến khi Nghị quyết vào cuộc sống

Thu Huyền

Triển khai các quy định về công tác thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

P.V

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Tuấn Minh

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Cán bộ tổ chức với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Bùi Văn Tiếng Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Ý kiến đảng viên

Một cuộc cách mạng

Thanh Xuân

Đảng viên phấn đấu tốt

Người xây “cột mốc lòng dân”

Trường Hà

Sinh hoạt đảng

Đời trước làm quan cũng thế a

Ma Văn Kháng

Thông tin công tác xây dựng đảng

Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

MAI ANH

Quốc tế

Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức,viên chức theo vị trí việc làm ở một số quốc gia

ĐÌNH ANH

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 9/2018

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Mới nhất

Xem nhiều nhất