TP. Hồ Chí Minh: Công tác dân vận cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới
Các đồng chí chủ trì hội nghị (Ảnh: Hoàng Anh).

Các đồng chí chủ trì hội nghị (Ảnh: Hoàng Anh).

6 tháng đầu năm, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được Thành ủy và cấp ủy các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cả hệ thống chính trị thành phố phối hợp triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả khả quan. Nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải cách tư pháp; tập trung các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết cơ bản những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân. MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp được kiện toàn, củng cố, có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hoàng Anh).

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hoàng Anh).

Tuy nhiên, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của hệ thống chính trị thành phố vẫn còn những hạn chế. Đó là việc triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận ở nhiều nơi còn bị xem nhẹ, lúng túng trong chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở những lĩnh vực cụ thể. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa có sự phối hợp đồng bộ...

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến tham luận của các đại biểu về những nét mới trong công tác tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”... Qua đó cho thấy, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung nắm tình hình và giải quyết kịp thời, hiệu quả các bức xúc của nhân dân, công nhân, người lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất đai, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường… Đồng thời, xử lý nghiêm những hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, xem đây là kênh thu thập, nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân, dư luận xã hội.

Về xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và thực hiện lấy nhân dân làm chủ thể để triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố. Trong đó, cần giải quyết theo hướng phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân; phát huy phương châm “trên dưới đồng lòng - dọc ngang thông suốt” để đồng bộ về chủ trương, thống nhất về mục tiêu, kiểm soát về sự chồng chéo, sát tình hình thực tiễn, tránh dàn trải nguồn lực, phô trương hình thức. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị về vấn đề dân vận, công tác dân vận, góp phần tích cực trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hoàng Anh).

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hoàng Anh).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội… của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nhiệm vụ về công tác dân vận; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận; thông qua việc giao nhiệm vụ cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để gắn công tác dân vận ở địa phương, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân để cùng chung sức xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc. Trong 6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận các cấp của thành phố sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả tốt hơn nữa công tác dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất