Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng tại Nam Định
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Nam Định đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới Nam Định cần căn cứ vào thực tế để cụ thể hóa Nghị quyết XIII của Đảng phù hợp, phát huy hiệu quả, thiết thực. Tỉnh gắn việc thực hiện Nghị quyết XIII với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết, chủ trương của Đảng được ban hành từ Đại hội XIII đến nay. Đồng thời, Nam Định phải đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải hỗ trợ các tổ chức đảng trong tỉnh nâng cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng theo hướng sát hợp thực tế nhằm phát huy hiệu quả. Cùng với đó, Nam Định cần tập trung cao vào nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, sẵn sàng phương án phòng, chống dịch; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nam Định phải xác định trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá; quan tâm xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, các dự án, công trình trọng điểm; nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường quản lý Nhà nước...

Theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn kiểm tra 548, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc, thiết thực. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội...

Đại diện các địa phương tỉnh Nam Định phát biểu làm rõ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Đại diện các địa phương tỉnh Nam Định phát biểu làm rõ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị cơ sở còn có những nội dung chung chung, chưa thật sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết tại một số cấp ủy trực thuộc chưa thường xuyên. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu ngân sách còn thấp so với các địa phương trong vùng...

Từ thực tế đó, Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục phát huy những ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ là công việc thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt.

Tỉnh Nam Định chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất