Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương và cán bộ, công chức Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm có 8 đồng chí; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ở phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận, góp ý xoay quanh các vấn đề về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW; kế hoạch triển khai thực hiện; nội dung bồi dưỡng cán bộ; tiêu chí tuyển chọn cán bộ đi đào tạo; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và với chính phủ nước ngoài để chủ trương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định các ý kiến góp ý, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện các văn bản trong thời gian sớm nhất. Để chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước có hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực kiện Kết luận số 39-KL/TW nhấn mạnh, cần làm sao để chất lượng bồi dưỡng được thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chuẩn bị mọi điều kiện để năm 2023 có thể triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; xây dựng được nội dung, chương trình cho từng đoàn phù hợp (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn); không được trùng lắp đối tượng được cử đi bồi dưỡng; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cán bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài. Trước khi mỗi đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng, cần có buổi thông tin về nội quy an ninh; chế độ, chính sách cũng như quan hệ ngoại giao, tình hình kinh tế - xã hội của địa bàn mình cử cán bộ tới bồi dưỡng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất