Đề án khoa học “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc triển khai các giải báo chí toàn quốc” được Hội đồng nghiệm thu các ban đảng Trung ương đánh giá đạt Xuất sắc
Đ/c Ngô Minh Tuấn, Chủ nhiệm đề án báo cáo nhanh kết quả nghiên cứu tại hội nghị.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Chủ nhiệm đề án báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã đánh giá cao kết quả của Đề án “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc triển khai các giải báo chí toàn quốc”. Bám sát định hướng nghiên cứu, Đề án đã tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc triển khai các giải báo chí toàn quốc, trong đó có Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Những kết quả nghiên cứu của Đề án sẽ là tài liệu tham khảo, góp phần cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn để các cơ quan lãnh đạo, quản lý, nhất là quản lý về báo chí chọn lọc, tham khảo, từng bước nâng cao chất lượng các giải báo chí toàn quốc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nghiêm túc, nỗ lực và trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đề án trong quá trình chuẩn bị. Các sản phẩm Đề án thể hiện sự bài bản, công phu trong nghiên cứu, tìm tòi. Đây là một sản phẩm mang tính ứng dụng cao, có giá trị làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện. Sau khi phân tích, cân nhắc, trao đổi, Hội đồng nghiệm thu cấp ban đảng đã thống nhất đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề án đạt loại Xuất sắc.

PGS.TS Vũ Văn Phúc phát biểu kết luận hội nghị.

PGS, TS. Vũ Văn Phúc phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương khẳng định hướng nghiên cứu của Đề án là khó, mới, có tính cấp thiết và đánh giá cao tinh thần dám làm, sự nghiêm túc của các thành viên tham gia Đề án. Qua các ý kiến phản biện, trao đổi tâm huyết, sâu sắc của các thành viên Hội đồng với những gợi mở, góp ý thiết thực, PGS, TS. Vũ Văn Phúc đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc để chỉnh sửa, hoàn thiện, nộp lại báo cáo tổng hợp và các sản phẩm của Đề án theo quy định.

Ban Chủ nhiệm đề án chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hội đồng.

Ban Chủ nhiệm đề án chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất