Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với BTV Tỉnh ủy Bình Thuận
Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng và đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy; bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận hiện có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 463 TCCSĐ (248 đảng bộ cơ sở, 215 chi bộ cơ sở) và gần 42.000 đảng viên. Trên cơ sở Điều lệ Đảng, các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, từ năm 2011 đến nay, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Bình Thuận đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản phù hợp với tình hình của địa phương. Tỉnh đã ban hành kịp thời gần 200 nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận và các chuyên đề; hơn 40 chỉ thị và nhiều văn bản kết luận chỉ đạo các nội dung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban hành quy chế làm việc của Tỉnh ủy trong từng khoá (thường xuyên có sửa đổi, bổ sung); ban hành đồng bộ hệ thống các quy định, như: Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn; quy định về quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về nội dung, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về luân chuyển cán bộ; quy định khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên...

Công tác phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được BTV Tỉnh ủy và cấp uỷ các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, hướng dẫn cụ thể đến từng tổ chức đảng, đảng viên để nghiên cứu, tổ chức thực hiện sát hợp với tình hình địa phương. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2011 đến 6-2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp mới được 21.910 đảng viên; trong đó bình quân tỷ lệ đảng viên mới kết nạp có trình độ THPT chiếm 94,11%...

Việc xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình TCCSĐ được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 21, Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đến nay 124/124 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và phân công đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã về sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu phố. Tỉnh đã giảm 150 TCCSĐ trong cơ quan hành chính, 26 TCCSĐ trong các đơn vị sự nghiệp và 24 TCCSĐ trong các loại hình doanh nghiệp. Việc xây dựng chi bộ ở những nơi khó khăn, xoá trắng thôn, khu phố không có chi bộ đạt kết quả khả quan. Toàn tỉnh hiện có 691/691 thôn, khu phố có chi bộ, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, trong thực tiễn triển khai công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bình Thuận vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc liên quan đến các nội dung cụ thể của quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thời gian qua. Các ý kiến phát biểu, thảo luận tại buổi làm việc đã bổ sung, làm rõ thêm nhiều kết quả cụ thể của địa phương trong từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời từ thực tiễn công tác, ý kiến của các đồng chí bí thư huyện ủy, Chính ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, đại diện các tổ chức đoàn thể... cũng đã nêu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng, cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa được quy định rõ… Đồng chí Mai Văn Chính đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn trong việc tham gia ý kiến của các đại biểu. Kết quả khảo sát sẽ giúp Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những ưu điểm, khó khăn, bất cập và tiếp tục tham mưu nội dung cần điều chỉnh, bổ sung vào Điều lệ Đảng phù hợp trong tình hình thực tiễn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất