Nghiệm thu đề tài khoa học về nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Cùng tham dự có các đồng chí phản biện, ủy viên Hội đồng là các nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận sự nghiêm túc, nỗ lực và trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm đề tài trong quá trình chuẩn bị. Các sản phẩm đề tài rất công phu, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, có giá trị thực tiễn với Ban Tổ chức Trung ương nói riêng và có giá trị tham khảo đối với các cơ quan tham mưu của Đảng nói chung. Đặc biệt, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao việc Ban Chủ nhiệm đã đề xuất “Quy trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”. Đây là sản phẩm mang tính ứng dụng cao, cơ bản giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, có giá trị làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Tại Hội nghị nghiệm thu, sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày tổng quan kết quả nghiên cứu, các ý kiến phát biểu của các đồng chí phản biện và ủy viên Hội đồng nghiệm thu, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Ban Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu đã lựa chọn và triển khai đề tài có ý nghĩa rất thiết thực. Đồng chí khẳng định, trong số các đề tài được phê duyệt năm 2022, đây là đề tài hoàn thành sớm nhất về tiến độ, bảo đảm về chất lượng. Kết quả nghiên cứu đưa ra nhiều điểm mới, sáng tạo, nhất là đưa ra được nhóm giải pháp, đề xuất kiến nghị sát yêu cầu, bảo đảm tính khoa học, toàn diện từ nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng văn bản đến đổi mới nội dung, phương thức, quy trình tham mưu xây dựng các văn bản trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau khi phân tích, cân nhắc, Hội đồng nghiệm thu cấp ban đảng đã thống nhất đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư” đạt loại Xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất