Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 18
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng được triển khai, trong đó, Đoàn Chủ tịch đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Qua 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức ngày càng sâu rộng ở hầu hết khu dân cư, trở thành nét đẹp truyền thống, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, mang tình đoàn kết, thân ái. Cả nước đã có hơn 87% khu dân cư tổ chức Ngày hội, tỷ lệ hộ gia đình tham dự đạt hơn 70%.

Những năm gần đây, số địa phương có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục tăng, chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Qua Ngày hội, nhân dân cả nước đã đóng góp hơn 10 triệu lượt ý kiến tham gia nhiều vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng trong cuộc sống, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức đã tạo sự chung sức chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng. Đây cũng là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi ra đời đến nay, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội là hoạt động thiết thực, có hiệu quả và đã hiệu triệu, thu hút được sự tham gia tự nguyện, rộng rãi, đông đảo nhất của các tầng lớp nhân dân; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân với vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là quá trình mỗi khu dân cư cùng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, thay đổi sinh kế, giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, là việc học hành của con em phải ngày một thuận lợi, sức khỏe được quan tâm, là an toàn trong cuộc sống, môi trường sinh thái được giữ gìn, văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, là tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, tối lửa tắt đèn có nhau... Đồng thời, việc tổ chức Ngày hội là dịp để tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Ngày hội thật sự là động lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, huy động sự đóng góp công sức của nhân dân ở mỗi khu dân cư, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo tổng kết khá bài bản từ cấp tỉnh đến toàn quốc và các đại biểu sẽ cùng thảo luận, cho ý kiến để ban hành Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp về việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng ngày hội theo hướng phần lễ tổ chức ngắn gọn, nội dung phần hội phong phú, sinh động, phải khơi dậy tính tự nguyện làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh việc tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã góp ý cho Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo kết quả khảo sát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024 của Ủy Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất