Hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương
Đ/c Đỗ Việt Hà phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đ/c Đỗ Việt Hà phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà nêu rõ, qua thực hiện các quy định mới của Trung ương và của Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng ủy Khối ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả; quy trình, thủ tục chặt chẽ, rõ ràng hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cả về số lượng và chất lượng; góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.

Tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương; Nghị quyết số 15 ngày 16-1-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát của Đảng, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai xây dựng 5 quy trình liên quan công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các chi bộ trong Đảng bộ Khối, trong công tác giám sát chuyên đề đối với đảng viên; kiểm tra đối với tổ đảng và đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trình bày dự thảo các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Đ/c Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trình bày dự thảo các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, dự thảo các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát được gửi lấy ý kiến đóng góp của các đảng ủy trực thuộc. Đến nay, đã có 55 văn bản góp ý với tổng số 131 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các quy trình, Các văn bản góp ý đều cơ bản nhất trí với dự thảo các quy trình. Nhiều đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ; trình tự các bước trong dự thảo quy trình chi tiết. Cũng có một số ý kiến trái chiều nhau trong cùng một nội dung, vấn đề.

Tại Hội nghị, đại diện các đảng ủy trực thuộc tập trung góp ý vào dự thảo 5 quy trình, đề nghị giảm bớt một số hồ sơ, thủ tục như: “Chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp kết quả kiểm tra”, “Tổ kiểm tra, giám sát họp rút kinh nghiệm”, “Có văn bản nhận xét, đánh giá từng thành viên tổ kiểm tra”, “Giảm hoặc kết hợp các bước, các văn bản, các cuộc họp, hội nghị trong quy trình phù hợp với mô hình của chi bộ trực thuộc vì số lượng đảng viên ít, khối lượng công việc chuyên môn nhiều”; đề nghị cân nhắc hợp nhất các quy trình thành một quy trình chung, thống nhất, trong đó chia ra các chương, phần cho từng mảng công tác cụ thể như: giám sát chuyên đề, kiểm tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật….

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị; đồng thời đề nghị tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện dự thảo các quy trình. Nội dung nào còn băn khoăn cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ; sau khi hoàn thiện dự thảo tiếp tục gửi xin ý kiến của một số cơ quan như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương trước khi chính thức ban hành.

Ngoài những ý kiến góp ý còn một số đề nghị như: Ban hành văn bản mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát; có thêm hướng dẫn về các mức độ kỷ luật; chủ thể kiểm tra, giám sát trong dự thảo quy trình là chi bộ cơ sở hay chi bộ trực thuộc… sẽ sớm thực hiện ngay sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất