Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại tỉnh Đắk Lắk
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Anh Dũng/ TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng và là công tác thường xuyên của Đảng. Năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức nhiều đoàn kiểm tra chung, tổng thể và cũng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra chuyên ngành. Ban Bí thư quyết định thành lập một đoàn riêng để kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá các kết quả đạt được, ưu điểm, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, bất cập, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Đồng thời, thông qua kiểm tra nhằm tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương, cơ quan, tổ chức trong thời gian tới...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực của Đoàn kiểm tra số 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và các tổ chức đảng trực thuộc là Huyện ủy Cư M’gar, Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các thành viên tham gia đều quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, các quyết định, quy định về công tác kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ. Quá trình làm việc hết sức dân chủ, khách quan, thể hiện rất rõ tinh thần tự phê bình và phê bình, giữa kiểm tra và tự kiểm tra, thẳn thắng nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó cùng có các giải pháp khắc phục.

Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo, chỉ đạo có biện pháp khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh; tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm thực hiện đúng quy định để phục vụ công tác nhân sự, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp sắp tới.

Quan tâm thực hiện chuyển trọng tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ sang vấn đề chính trị hiện nay để nhận diện, phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu, biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Tiếp tục chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục hạn chế, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất