Nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn thông tin đối với người sử dụng máy tính tại Ban Tổ chức Trung ương

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86; đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng); các cán bộ, giảng viên Bộ Tư lệnh 86 và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương.

Đ/c Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại lớp tập huấn.

Đ/c Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, trong những năm vừa qua, Trung tâm Công nghệ thông tin - Công yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) và Bộ Tư lệnh 86 đã tích cực phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan đảng ở Trung ương. Năm 2023, Bộ Tư lệnh 86 đã hỗ trợ rà soát an toàn, an ninh thông tin, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và máy tính của Ban Tổ chức Trung ương. Hiện nay, Bộ Tư lệnh 86 và Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu đang tiếp tục phối hợp vận hành hệ thống giám sát, ứng cứu khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống mạng máy tính của Ban Tổ chức Trung ương.

Lớp tập huấn lần này nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức kỹ năng về an toàn thông tin đối với người sử dụng máy tính tại Ban Tổ chức Trung ương, nhất là chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, đồng chí Phan Thăng An đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban tập trung lắng nghe nội dung trình bày của các đồng chí giảng viên thuộc Bộ Tư lệnh 86, từ đó ứng dụng trong vào công việc hằng ngày, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng tránh và khắc phục các sự cố xảy ra.

Đồng chí Phan Thăng An cũng mong trong thời gian tới, Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) và Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương và các vụ, đơn vị liên quan trong việc bảo đảm bảo mật, an toàn an ninh thông tin, góp phần triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng phát biểu tại lớp tập huấn.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Bộ Tư lệnh 86 luôn xác định nhiệm vụ quan trọng không chỉ bảo vệ Quân đội mà còn bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trong đó luôn ưu tiên bảo vệ an ninh an toàn thông tin cho các cơ quan trọng yếu của Đảng. Nhấn mạnh chuyển đổi số là một quá trình tất yếu, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng nêu quan điểm cần chống tư tưởng sợ mất an ninh, an toàn trong chuyển đổi số, đồng thời cần tin tưởng vào các giá trị của quá trình chuyển đổi số mang lại. Hiện Bộ Tư lệnh 86 đang nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý với mục tiêu lấy chuyển đổi số là trung tâm, an ninh an toàn là bảo đảm. 

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đề nghị các đồng chí giảng viên của Bộ Tư lệnh 86 truyền tải các nội dung tập huấn rõ ràng, sinh động, hấp dẫn, hệ thống hóa những vấn đề đã xử lý, nêu bật được những bài học kinh nghiệm để giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, trang bị những kỹ năng về an toàn thông tin, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các học viên tại lớp tập huấn.

Các học viên tại lớp tập huấn.

Tại chương trình tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban đã được nghe các đồng chí giảng viên của Bộ Tư lệnh 86 giới thiệu tổng quan về tình hình an toàn thông tin; một số tình huống tấn công mạng có chủ đích nhằm vào các cơ quan đảng ở Trung ương; mô phỏng các hành vi mã độc đánh cắp dữ liệu; giới thiệu một số giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Bộ Tư lệnh 86.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất