Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh
Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Dự Hội nghị có gần 14 nghìn cán bộ, đảng viên tại 285 điểm cầu ở các đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, GS, TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương”; PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương”. 

Nhắc nhớ những bài học quý báu từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, liên hệ với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối căn cứ những nội dung đã tiếp thu, tham mưu cấp ủy triển khai nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ, nhằm phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính; chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn, thư về tham nhũng, tiêu cực để kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân né tránh, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Từng cán bộ, đảng viên cần nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

Các cấp ủy chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các học viện, nhà trường và cơ quan nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, lý giải những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn phòng, chống suy thoái trong nội bộ; rèn luyện phong cách làm việc khoa khọc, dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm…

Hình ảnh từ điểm cầu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Hình ảnh từ điểm cầu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên gắn với kiểm tra cá nhân người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất