Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII tới hội viên người cao tuổi toàn quốc
Đồng chí Trương Thị Mai quán triệt một số nội dung tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai quán triệt một số nội dung tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng. Về phía Hội NCT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng.

Được sự phân công của Bộ Chính trị, với sự quan tâm và trách nhiệm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp trao đổi với các đại biểu NCT tiêu biểu cả nước nội dung chuyên đề “Những vấn đề về NCT Việt Nam”, đồng thời định hướng một số hoạt động cho Hội NCT trong thời gian tới. Đồng chí Trương Thị Mai đã nhấn mạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người cao tuổi, nêu lên xu hướng già hóa dân số, lão hóa rất nhanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đặt ra yêu cầu Hội chung tay, cần tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn cả về sức khỏe, cuộc sống, vật chất và tinh thần, giúp NCT tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần nêu gương trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” do Hội NCT phát động, để “NCT được hưởng tuổi già trong sự tôn trọng và an sinh xã hội”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Theo đó, trong 7 ngày (từ ngày 3-10 đến ngày 9-10-2022), Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của BCH Trung ương Đảng đã họp và thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã ban hành 3 Nghị quyết và 1 Kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9-11-2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ban hành Nghị quyết số 45-KL/TW. Thông qua Hội nghị trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên NCT cả nước về các quan điểm, mục tiêu và giải pháp để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, hội viên NCT đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch mạnh” với 14 bài viết quan trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt một số nội dung tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt một số nội dung tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn các đồng chí: Trương Thị Mai, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thái Học; các đại biểu ở Trung ương và địa phương; Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố đã quan tâm đến NCT.

Về công tác của Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp hội cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động theo Nghị quyết 27 về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tổ chức các cuộc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 và cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần vào thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng đất nước… Qua đợt sinh hoạt chính trị này, tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ của NCT trong phát triển kinh tế - xã hội trên toàn quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, Hội NCT Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động lớn như: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT tham gia kinh doanh, sản xuất giỏi; Liên hoan Tiếng hát NCT; Đối thoại về chính sách an sinh xã hội của NCT… và đề nghị các cấp hội địa phương tích cực triển khai. Đồng chí cũng đề nghị các cấp hội cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác và phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất