Tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương "nói không với tham nhũng, tiêu cực"

Diễn đàn có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, cùng 500 cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên là sinh viên các trường đại học, học viện trực thuộc Khối.

Toàn cảnh Diễn đàn

Toàn cảnh Diễn đàn.

Là tổ chức Đoàn trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cấp Trung ương; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối chính là lực lượng cán bộ kế cận trong tương lai của các cơ quan Trung ương. Trong những năm qua, nhận thức được trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương đã có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng, Nhà nước triển khai, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Theo đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về cả mặt lý luận lẫn thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền Cuốn sách này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các chính khách, học giả, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của Khối cơ quan Trung ương.

Diễn đàn ngày hôm nay khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; khẳng định sự nhất quán giữa lời nói và hành động trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định Cuốn sách của Tổng Bí thư thực sự là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương. 

Với mục tiêu tiếp tục lan tỏa tinh thần “Nói không với tham nhũng, tiêu cực” trong tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương, Diễn đàn tập trung vào các nội dung: (1) Nhận diện các vấn đề tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng và Nhà nước phát động và triển khai là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược; (2) Làm rõ những đóng góp của tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; (3) Tiếp tục đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm phát huy hơn nữa vai trò, quyết tâm của tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương trong “Nói không với tham nhũng, tiêu cực”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Thanh niên là đối tượng đặc biệt, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong lịch sử, để chống giặc ngoại xâm, để xây dựng đất nước, hàng triệu thanh niên đã cống hiến sức lực, trí tuệ thậm chí xương máu để dân tộc ta có được ngày hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương có 82.000 đoàn viên, thanh niên. Đây là lực lượng nòng cốt, tiêu biểu cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước, hiện đang công tác tại các cơ quan đầu não ở Trung ương. Trong tương lai, các đoàn viên, thanh niên này có thể giữ vị trí then chốt trong bộ máy Nhà nước, làm nhiệm vụ lãnh đạo điều hành đất nước.

Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương gửi gắm thông điệp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến thế hệ trẻ Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương gửi gắm thông điệp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến thế hệ trẻ Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương.

"Chính vì vậy, diễn đàn lần này có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với đoàn viên, thanh niên trong Khối. Cuộc chiến chống giặc nội xâm rất quyết liệt, hậu quả của việc tham nhũng là rất lớn, do đó các đoàn viên, thanh niên phải lựa chọn việc sống làm việc theo pháp luật. Cái gì đúng, rõ thì làm, cái gì không đúng phải cương quyết đấu tranh để chúng ta không lặp lại những sai phạm của những người vi phạm, người bị kỷ luật", Bí thư Đảng ủy Khối đặc biệt nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng hi vọng từng đoàn viên, thanh niên sẽ có bài học cho mình, sống và làm việc xứng đáng là cánh tay phải, đội hậu bị tin cậy của Đảng, chủ nhân tương lai của đất nước. Xây dựng riêng cho bản thân kế hoạch để kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dứt khoát không đồng lõa với các sai phạm. Quyết tâm xây dựng thế hệ thanh niên trong sạch, có tri thức, có đạo đức, có lý tưởng, tiếp nối con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất