Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Thiệp chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Thiệp chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030). Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều mặt, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế vĩ mô ổn định, kinh tế - xã hội phục hồi, phát triển, quốc phòng, an ninh bảo đảm, đối ngoại mở rộng, tiếp tục củng cố, khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đã có nhiều nỗ lực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát kế hoạch, kịp thời, chủ động thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đón Xuân Quý Mão với những kết quả tích cực đã đạt được, bước vào năm 2023 - năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tôi tin tưởng rằng với việc phát huy bề dày truyền thống, tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ có những bước tiến mới, thành công mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Chúc các đồng chí năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất