Đoàn Ban Tổ chức Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn Ban Tổ chức Trung ương vào Lăng viếng Bác.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương vào Lăng viếng Bác.

Tham gia Đoàn có đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tổ chức Trung ương (khu vực Hà Nội). Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Trước đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đường Bắc Sơn (Hà Nội). Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đường Bắc Sơn (Hà Nội).


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất